KOTA SUKABUMI MEUNANG DEUI GELAR KOTA SÉHAT TAUN 2017

Reporter : ENDANG SUMARDI

Kota Sukabumi meunang deui gelar Kota Séhat Taun 2017, nya éta ku meunangna deui Layang Pangajén Swasti Saba Wistara Tingkat Nasional pikeun katilu kalina. Ěta Layang Pangajén téh dipasrahkeun ku Mentri Kaséhatan RI, Dr. dr. Nila Djuwita F. Moeloek, Sp.M (K)., sarta Sekertaris Jéndral Kamentrian Dalem Negri RI katut Sekertaris Jéndral Kamentrian Kaséhatan RI, ka Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., babarengan jeung 104 Gubenur, Bupati katut Walikota séjénna anu meunang Sértifikat jeung Trophy sarta Layang Pangajén Swasti Saba Wistara Taun 2017/ cindekna tanggal 28 Nopémber 2017/ dina acara Pang-anugrahan Swasti Saba Wistara Propinsi/ Kabupatén jeung Kota Séhat Taun 2017/ di Rohangan Sasana Bhakti Praja Kamentrian Dalem Negri Jakarta//

Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M. ngajelaskeun, éta Layang Pangajén téh ngarupakeun kategori pang luhurna anu dipasrahkeun ku Pamaréntah Puseur ka Propinsi sarta Kabupatén jeung Kota di Indonésia, anu nyumponan kritéria 9 indikator, luyu jeung poténsi nu aya di daérah Propinsi sarta Kabupatén jeung Kota masing-masing. Sedengkeun panetepan panarima Layang Pangajén Kota Séhat téh, dilaksanakeun satutas divérifikasi ku Tim Kota Séhat Propinsi anu divérifikasi deui ku Tim Kota Séhat Kamentrian Kaséhatan RI. Saterusna dijelaskeun, aya 9 indikator anu dipasanggirikeun, nya éta kawasan pamukiman sarana jeung prasarana umum séhat, kawasan sarana lalu lintas tartib jeung palayanan transportasi, kawasan pariwisata séhat, kawasan industri jeung pakantoran séhat, kawasan patambangan séhat, kawasan leuweung séhat, katahanan pangan jeung gizi, kahirupan masarakat séhat anu mandiri, jeung kahirupan sosial anu séhat.

Leuwih jauh Walikota Sukabumi ngajelaskeun, Kota Sukabumi geus dua kali meunang gelar Kota Séhat jeung Layang Pangajén Swasti Saba Wistara Tingkat Nasional, cindekna dina taun 2013 jeung 2015, sarta dina taun 2017 ieu, Kota Sukabumi meunang deui éta gelar jeung Layang Pangajén anu sarua. Sabab sababaraha tahapan geus dicumponan ku Kota Sukabumi, sarta geus divérifikasi ku Tim Kota Séhat Propinsi jeung Tim Kota Séhat Kamentrian Kaséhatan RI.

Salajuna dijelaskeun, pikeun meunang gelar Kota Séhat jeung Layang Pangajén Swasti Saba Wistara Taun 2017 téh, Kota Sukabumi ngajukeun 7 indikator, anu saméméhna ngan ukur ngajukeun 6 indikator. Anapon ka 6 indikator anu dicumponan ku Kota Sukabumi dina taun 2013 jeung 2015 téh, ngawengku ti kahontalna wajib diajar 9 taun, angka melék hurup anu naék, pendapatan perkapita doméstik anu ngaronjat, angka kamatian bayi per sarébu kalahiran hirup anu turun, angka kamatian balita per sarébu kalahiran hirup anu turun, jeung angka kamatian ibu ngalahirkeun per sarébu kalahiran hirup anu turun. Sedengkeun indikator dina taun 2017, ditambah ku indikator RTRW (Rencana Tata Rohang Wilayah), jeung indikator anu ka 8 nya éta program dana séhat jeung jaminan sosial nasional pikeun masarakat miskin. Lian ti éta, Walikota Sukabumi ngajelaskeun, ku geus ayana RTRW, dina pangajénan Kota Séhat Taun 2017, Kota Sukabumi ngajukeun 7 indikator, sarta diharepkeun bisa mertahankeun gelar Kota Séhat Lével 3 Tingkat Nasional.

Anapon para pangagung anu milu marengan Walikota Sukabumi kana acara éta teh, nya éta Kapala Dines Kaséhatan Kota Sukabumi, dr. Hj. Ritanénny Ědlien Silyéna Mirah, Kapala Widang P2PL (Pangadalian Panyakit jeung Panyéhatan Lingkungan) Dines Kaséhatan Kota Sukabumi, dr. Lulis Délawati, PLT (Palaksana Tugas) Kapala Bagian Humas (Hubungan Masarakat) jeung Protokol Setda Kota Sukabumi, Bénny Mustari, S.Pd., S.IP., M.Si., sarta Ketua Forum Kota Séhat Sukabumi, Drs. H. Sulaéman Muchtar, S.H., M.M.