BPBD KOTA SUKABUMI BARIS NETEPKEUN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA

Reporter : ENDANG SUMARDI

BPBD (Badan Pananggulangan Bencana Daérah) Kota Sukabumi, baris netepkeun Status Siaga Darurat Bencana, cindekna ti bulan Désémber 2017 ieu. Kapala Unsur Palaksana BPBD Kota Sukabumi, Drs. Asép Suhéndrawan nandeskeun, baris ditetepkeunana Status Siaga Darurat Bencana téh, nya éta ku geus ditetepkeunana Status Siaga Bencana di Tingkat Propinsi Jawa Barat, sarta dumasar hasil kajian kana situasi jeung kondisi daérah Kota Sukabumi, hususna anu aya kaitanana jeung poténsi kabencanaan.

Salian ti éta, ogé didasarkeun kana tinimbangan prakiraan cuaca hujan, anu lumangsung ti bulan Nopémber 2017 nepi ka bulan Méi 2018 nu bakal datang, sarta jumlah kajadian bencana di daérah Kota Sukabumi, ti bulan Januari nepi ka bulan Nopémber 2017. Saterusna dijelaskeun, inténsitas hujan di daérah Kota Sukabumi, nepi ka danget ieu kawilang masih handap, saupama dibandingkeun jeung daérah-daérah séjénna di Jawa Barat, anu geus leuwih ti heula netepkeun Status Siaga Bencana.

Ngan parandéné kitu, BPBD Kota Sukabumi baris usaha satékah polah, hususna dina nyanghareupan poténsi kabencanaan di daérah Kota Sukabumi dina bulan-bulan salajuna. Tah kulantaran kitu, BPBD Kota Sukabumi geus réngsé nyiapkeun Draf Panetepan Status Siaga Darurat Bencana, anu ngawengku ti data jumlah kajadian jeung prakiraan cuaca ti BMKG (Badan Météorologi, Klimatologi jeung Géofisika), sarta baris sagancangna ditepikeun ka Kapala Daerah, pikeun bahan tinimbangan Panetepan Status Siaga Darurat Bencana.

Sedengkeun Kapala Séksi Panyegahan jeung Kasiapsiagaan BPBD Kota Sukabumi, Akhmad Zulkarnain, S.Ě. ngajelaskeun, jumlah kajadian bencana di Kota Sukabumi ti bulan Januari nepi ka bulan Oktober 2017 ngahontal 123 kali kajadian bencana, nya éta 39 kali kajadian bencana taneuh urug, 26 kali kajadian bencana cuaca ékstrim, 19 kali kajadian bencana kahuruan, 18 kali kajadian bencana lini, 17 kali kajadian bencana caah déngdéng, jeung 4 kali kajadian bencana angin topan.

Ěta kajadian bencana téh, sumebar di 7 wewengkon kacamatan sa Kota Sukabumi. Anapon bencana anu paling réa kajadian, nya éta di wewengkon Kacamatan Cikolé ngahontal 35 kali kajadian bencana, ngawengku 14 kali kajadian bencana taneuh urug, 11 kali kajadian bencana kahuruan, 5 kali kajadian bencana caah, 4 kali kajadian bencana cuaca ékstrim, jeung sakali kajadian bencana angin topan.