SAKUMNA PNS TEU MEUNANG MILAMPAH AFILIASI POLITIK SACARA NEMBRAK KA SALA SAHIJI PARPOL TINANGTU

Reporter : ENDANG SUMARDI

Sakumaha anu ditandeskeun ku Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., sakumna PNS (Pagawé Negri Sipil) teu meunang milampah afiliasi politik sacara nembrak ka sala sahiji Parpol (Partéy Politik) tinangtu. Salian ti éta, ogé teu meunang diskriminatif atawa ngawilah-wilah dina méré palayanan ka warga masarakat. Sabab sakumna PNS kudu salawasna mihak kana nasib jeung kapentingan warga masarakat sagemblengna, sarta paduli kana tetep ajegna NKRI (Nagara Kasatuan Répubiik Indonésia).

Tah kuayana éta hal téh, sakumna PNS kudu salawasna usaha satékah polah ngajaga nétralitas KORPRI (Korps Pagawé Républik Indonésia), malah mandar teu gampang kapangaruhan ku kapentingan-kapentingan politik tina kakuatan politik tinangtu. Salajuna dijelaskeun, Anggaran Dasar KORPRI anu geus disampurnakeun jeung geus ditetepkeun ku Kaputusan Persidén RI Nomer 16 Taun 2005 dina tanggal 8 Juni 2005, bisa dijadikeun papagon pikeun ngarahkeun organisasi KORPRI sabagé organisasi anu profésional jeung nétral, utamana dina mapag jeung palaksanaan Pilkada (Pamilihan Kapala Daérah) Bareng, nya éta Pilkada Gubernur katut Wakil Gubernur Jawa Barat sarta Walikota katut Wakil Walikota Sukabumi, anu nurutkeun rarancangna baris dilaksanakeun dina tanggal 27 Juni 2018 nu bakal datang.

Tah kulantaran kitu, tahapan awal éta Pilkada téh geus dimimitian sawatara bulan ka tukang, diantarana ku ngabentuk PPK (Panitia Pamilihan Kacamatan) jeung PPS (Panitia Pamulutan Soara). Saterusna dina bulan Januari 2018 nu bakal datang, baris dilaksanakeun pendaftaran calon, sarta baris dituluykeun kana panetepan calon dina bulan Pébruari 2018 nu bakal datang. Sedengkeun palaksanaan kampanyeuna, nurutkeun jadwal ti KPU (Komisi Pamilihan Umum) Kota Sukabumi, rarancangna baris dilaksanakeun ti patengahan bulan Pébruari nepi ka patengahan bulan Juni 2018 nu bakal datang.

Lian ti éta ogé dijelaskeun, dina kontéks éta Pilkada téh, KORPRI kudu bener-bener nétral jeung ajeg lempeng kana aturan, sarta teu meunang mihak atawa doyong ka sala sahiji Pasangan Calon Gubernur katut Wakil Gubernur Jawa Barat sarta Pasangan Calon Walikota katut Wakil Walikota Kota Sukabumi. Keun waé éngké prosés politik anu milih éta Calon Kapala Daérah, sarta pasrahkeun waé sapinuhna ka rahayat pikeun milih éta Calon Kapala Daérah anu pang hadéna, ngaliwatan prosés pamilihan anu LUBER (Langsung, Umum, Bébas jeung Rahasiah) sarta Jurdil (Jujur jeung Adil).

Ngan parandéné kitu, sabagé bagian tina Aparatur Nagara, para Anggota KORPRI kudu ngabantu sakuat tanaga, luyu jeung poténsi katut kawenangan anu dipibanda masing-masing, pikeun nyukséskeun palaksanaan Pilkada Bareng Taun 2018 nu bakal datang. Disagigireun ti éta, para Anggota KORPRI diharepkeun bisa ilubiung sacara aktif pikeun ngajak warga masarakat, sangkan bisa ngagunakeun jeung nyalurkeun hak pilihna dina palaksanaan éta Pilkada. Lantaran ilubiungna sacara aktif sakumna Warga Nagara anu ngabogaan hak pilih politik di sala sahiji Nagara Démokratis kacida pentingna, sabagé wujud kadaulatan Nagara dina leungeun rahayat, saperti anu dijelaskeun dina Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.

Walikota Sukabumi nandeskeun, sakumna pihak tangtu ngaharepkeun, ku ilubiungna sacara aktif Warga Nagara dina neuleuman track récord sarta visi jeung misi Pasangan Calon Gubernur katut Wakil Gubernur Jawa Barat sarta Pasangan Calon Walikota katut Wakil Walikota Sukabumi, anu ditindak-laju ku pamilihan dina tanggal 27 Juni 2018 nu bakal datang, bisa ngahasilkeun Kapala Daérah pang hadéna nu jadi pilihan rahayat, sarta bisa ngemban amanah konstitusi pikeun mawa Jawa Barat jeung Kota Sukabumi ka nu leuwih hadé deui.