RTRW JEUNG RDTR KOTA SUKABUMI GEUS TEU LUYU DEUI

Reporter : ENDANG SUMARDI

Walikota Sukabumi, -H. Mohamad Muraz, S.H., M.M. ngungkabkeun, RTRW (Rencana Tata Rohang Wilayah) jeung RDTR (Rencana Detail Tata Rohang) Kota Sukabumi geus teu luyu deui, pikeun ngarojong kana kamekaran pangwangunan di Kota Sukabumi. Komo deui ku ayana tilu agénda méga proyék pangwangunan, anu ngawengku pangwangunan Jalan Tol Bocimi (Bogor-Ciawi-Sukabumi), pangwangunan aksés Double Track Karéta Bogor-Sukabumi, jeung rencana pangwangunan Bandara Sukabumi di wewengkon pakidulan Sukabumi. Tah kulantaran kitu, RTRW jeung RDTR Kota Sukabumi téh kudu sagancangna dirobah, disaluyukeun jeung rencana pangwangunan daérah jangka pondok Kota Sukabumi jeung tilu agénda méga proyék pangwangunan téa.

Salajuna dijelaskeun, usaha ngarobah RTRW jeung RDTR Kota Sukabumi téh, sabagé sala sahiji kabutuhan anu ngadesek, sarta kudu sagancangna dilaksanakeun. Lian ti éta ogé dijelaskeun, usaha ngarobah RTRW jeung RDTR Kota Sukabumi téh, baris nimbulkeun pangaruh jeung konsékwénsi, hususna dina nangtukeun jeung nartibkeun kawasan-kawasan di Kota Sukabumi, anu baris jadi bagian tina tilu agénda méga proyék pangwangunan téa, utamana anu jadi bagian pangwangunan Jalan Tol Bocimi. Saterusna dijelaskeun, parobahan RTRW jeung RDTR Kota Sukabumi téh, penting pisan pikeun sagancangna dilaksanakeun. Maksud jeung tujuanana, sangkan wewengkon Kota Sukabumi ka hareupna teu sareukseuk jeung acak-acakan, utamana sanggeus ayana Jalan Tol Bocimi jeung Bandara Sukabumi.

Tah kuayana éta hal téh, usaha anu kudu sagancangna dilaksanakeun ku Pamaréntah Kota Sukabumi katut SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) nu aya kaitanana dina ngarobah RTRW jeung RDTR Kota Sukabumi téh, diantarana pametaan wewengkon Kota Sukabumi, disaluyukeun jeung tilu agénda méga proyék pangwangunan téa, kaasup nangtukeun kawasan pamukiman pikeun warga masarakat. Disagigireun ti éta, ogé dina nangtukeun prioritas kawasan séjénna di Kota Sukabumi, saperti nangtukeun lahan atawa aréal tinangtu, sabagé kawasan anu teu bisa diganggu, sok sanajan aya rencana pangwangunan daérah di Kota Sukabumi.

Leuwih jauh Walikota Sukabumi ngajelaskeun, ku ayana pangwangunan Jalan Tol Bocimi téh, baris nimbulkeun pangaruh kana nguranganana lahan tatanén di Kota Sukabumi. Tah kulantaran kitu, pikeun ngajaga jeung nyegah tina terus nguranganana lahan tatanén di Kota Sukabumi, Pamaréntah Kota Sukabumi ngaliwatan Perda (Peraturan Daérah) Nomer 1 Taun 2016 ngeunaan Mayungan Lahan Tatanén Pangan Abadi, geus netepkeun salega 28 héktar lahan pasawahan milik Pamaréntah Kota Sukabumi jeung salega 13 héktar lahan pasawahan milik warga masarakat Kota Sukabumi, dijadikeun Lahan Tatanén Pangan Abadi.