Sakumna Aparatur Pamaréntahan Di Kota Sukabumi Sangkan Teu Ngalakukeun Prakték Pungli

Reporter : ENDANG SUMARDI

Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, Dr. H.M.N. Hanafie Zain, M.Si., salawasna usaha satékah polah cumeluk ka sakumna aparatur pamaréntahan jeung panyalagara palayanan publik di Kota Sukabumi, sangkan teu ngalakukeun prakték Pungli (Pungutan Liar), sok sanajan sakumaha ogé leutikna, lantaran baris ditindak tegas ku aparat pananjeur hukum, luyu jeung katangtuan aturan katut undang-undang anu ditetepkeun.

Tah kulantaran kitu, sakumna aparatur pamaréntahan jeung panyalagara palayanan publik di Kota Sukabumi, sangkan salawasna digawé sacara hadé jeung daria, hususna dina méré palayanan publik, sarta teu meunang ménta buruhan duit atawa fasilitas séjénna, di luar katangtuan aturan jeung undang-undang anu ditetepkeun.

Leuwih-leuwih dina danget ieu, di Kota Sukabumi geus dikukuhkeun sacara resmi Tim Unit Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) Kota Sukabumi, ku Walikota Sukabumi, cindekna dina Upacara Pangéling-ngéling Poé Ibu Ka 88, sakaligus Pangeling-ngeling Poé Béla Nagara jeung Poé Nusantara, sarta Apél Gelar Pasukan Oprasi Lilin Lodaya Taun 2016 Tingkat Kota Sukabumi, tanggal 22 Désémber 2016, di Lapangan Merdéka Kota Sukabumi. Anapun Tim Unit Saber Pungli Kota Sukabumi téh, diwangun ku unsur Pamaréntah Kota Sukabumi, Polres Sukabumi Kota jeung Kajaksaan Negri Sukabumi.

Salajuna dijelaskeun, Tim Unit Saber Pungli Kota Sukabumi téh, ti mimiti dikukuhkan sacara resmi ku Walikota Sukabumi, terus usaha satékah polah ngalaksanakeun pancén gawéna, nya éta ngungkulan jeung ngaréngsékeun rupa-rupa jenis prakték Pungli, sok sanajan sakumaha ogé leutkna, boh di lingkungan aparatur pamaréntahan jeung panyalagara palayanan publik, boh di lingkungan warga masarakat.

Lian ti éta ogé dijelaskeun, luyu jeung amanat katut arahan Walikota Sukabumi, dikukuhkeunana Tim Unit Saber Pungli Kota Sukabumi téh, diharepkeun bisa jadi instrumén anu éféktif, hususna dina usaha ngawujudkeun palayanan publik di Kota Sukabumi anu leuwih transparan, kadongkang jeung ngalayanan. Salian ti éta, ogé pikeun ngarojong jeung ngaréspon kawijakan Pamaréntah Puseur, anu konsén pisan ngalaksanakeun usaha nyegah, nindak jeung ngabasmi rupa-rupa jenis prakték Pungli.

Sabab prakték Pungli téh, bisa ngaruksak tatanan kahirupan masarakat, bangsa jeung nagara. Tah kulantaran kitu, rupa-rupa jenis prakték Pungli téh, kudu dibasmi jeung ditindak tegas sacara padu, éféktif jeung éfisién, sangkan sakumna oknum anu ngalakukan prakték Pungli téh ngarasa éra jeung kapok, anu pamustunganana bisa ngaréngsékeun rupa-rupa jenis prakték Pungli, boh di lingkungan aparatur pamaréntahan jeung panyalagara palayanan publik, boh di lingkungan warga masarakat.