DISDUKCAPIL KOTA SUKABUMI MEUNANG LAYANG PANGAJÉN WBK TI KEMENPAN-RB RI

Reporter : ENDANG SUMARDI

Disdukcapil (Dines Kapadumukan jeung Panyatetan Sipil) Kota Sukabumi, meunang Layang Pangajén WBK (Wilayah Bébas tina Koropsi) ti KemenPAN-RB (Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara jeung Réformasi Birokrasi) RI. Ěta Layang Pangajén téh dipasrahkeun ku MenPAN-RB (Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara jeung Réformasi Birokrasi) RI, Dr. Asman Abnur, S.Ě., M.Si., ka Kapala Disdukcapil Kota Sukabumi, Iskandar, S.IP., M.T., bareng jeung nu séjénna, dina Workshop jeung Pamasrahan Layang Pangajén Zona Integrasi Nuju WBK jeung WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih jeung Melayani), anu dicalagarakeun ku Deputi Bidang Réformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur jeung Pengawasan KemenPAN-RB RI, cindekna tanggal 12 Désémber 2017, di KemenPAN-RB RI Jakarta, dina raraga miéling Poé Anti Koropsi Internasional Taun 2017.

Kapala Disdukcapil Kota Sukabumi, Iskandar, S.IP., M.T. ngungkabkeun, saméméhna Disdukcapil Kota Sukabumi meunang Layang Pangajén Opini WBK ti Pamaréntah Kota Sukabumi, sabagé OPD (Organisasi Parangkat Daérah) anu bersih tina koropsi. Saterusna dijelaskeun, pikeun ngawujudkeun WBK di lingkungan Disdukcapil Kota Sukabumi téh, dilalanyahan jeung dipajoangkeun ti taun 2012 anu geus kaliwat, pikeun nuju cléan government atawa pamaréntahan anu bersih. Hasilna cukup muaskeun jeung ngareueuskeun sakumna pihak, hususna pikeun sakumna réngréngan Disdukcapil Kota Sukabumi. Lantaran éta usaha téh bisa ngahasilkeun buah anu positif, nya éta meunang Layang Pangajén Opini WBK ti Pamaréntah Kota Sukabumi jeung Layang Pangajén WBK ti KemenPAN-RB RI.

Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, ku meunangna éta Layang Pangajén téh, ngagambarkeun yén akuntabilitas kinerja hususna dina palaporan kauangan, luyu jeung kaayaan anu sabenerna, ti mimiti prosés ngararancang, pangorganisasian jeung palaksanaan anggaran, kaasup évaluasi kauangan jeung kinerja sarta dina méré palayanan publik, dilaksanakeun sacara éfektif, éfisien, transparan jeung akuntabel.

Lian ti éta, Kapala Disdukcapil Kota Sukabumi manjatkeun rasa sukur jeung ngarasa reueus ku meunangna éta Layang Pangajén téh, sok sanajan pikeun mertahankeunnana kacida beurat jeung bangga. Ngan parandéné kitu, Kapala Disdukcapil Kota Sukabumi katut sakumna réngréngan Disdukcapil Kota Sukabumi, baris salawasna usaha satékah polah mertahankeun jeung ngaronjatkeun éta prestasi. Diantarana ku ngaronjatkeun nguntun gawé bareng anu hadé jeung sakumna SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi sarta instansi jeung lembaga séjénna, kaasup support ti Kapala Daérah, hususna dina ngaronjatkeun kinerja jeung méré palayananan anu hadé ka sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi.

Salajuna Kapala Disdukcapil Kota Sukabumi ngaharepkeun ka sakumna réngréngan Disdukcapil Kota Sukabumi, sangkan ku meunangna éta Layang Pangajén téh teu ngajadikeun jumawa, tapi kudu dijadikeun pecut jeung sumanget dina ngaronjatkeun kinerja jeung dina méré palayanan anu hadé ka sakumna lapisan warga masarakat, luyu jeung Tupoksi (Tugas Poko jeung Fungsi) masing-masing, sarta aturan jeung undang-undang anu ditetepkeun.