Pamaréntah Kota Sukabumi Arék Sagancangna Ngaluncurkeun Program É-Lapor

Reporter : ENDANG SUMARDI

Pamaréntah Kota Sukabumi ngaliwatan Diskominfo (Dines Komunikasi jeung Informatika) Kota Sukabumi, nurutkeun rarancang arék sagancangna ngaluncurkeun program é-Lapor. Kapala Diskominfo Kota Sukabumi, Drs. G.M. Sukarman, M.Pd. nandeskeun, program é-Lapor téh nya éta sabagé sala sahiji wadah pikeun nampung jeung ngungkulan rupa-rupa pangaduan warga masarakat Kota Sukabumi, pikeun ngoméan jeung ngaronjatkeun pancén paratur di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, hususna dina méré jeung ngaronjatkeun palayanan publik di Kota Sukabumi.

Saterusna ditandeskeun, nepi ka danget ieu, di Indonésia kakara aya 5 Pamaréntah Kota jeung Kabupatén, anu geus nerapkeun program é-Lapor. Disagigireun ti éta ogé ditandeskeun, program é-Lapor téh hadé pisan jeung positif sarta gedé pisan mangpaatna pikeun warga masarakat Kota Sukabumi. Sabab maksud jeung tujuan dilaksanakeunana éta program téh, nya éta pikeun wadah jeung ngagampangkeun warga masarakat Kota Sukabumi, dina nepikeun pangaduan, boh mangrupa keluhan boh mangrupa saran, hususna nu aya kaitanana jeung usaha katut kinerja aparatur di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, dina méré jeung ngaronjatkeun palayanan publik di Kota Sukabumi.

Pikeun ngarojong kana kalancaran dina ngalaksanakeun éta program téh, numutkeun Kapala Diskominfo Kota Sukabumi, geus dilaksanakeun Rapat Program é-Lapor Pangalolaan Pangaduan Masyarakat di Kota Sukabumi, anu dibuka sakaligus dipingpin ku Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, Dr. H.M.N. Hanafie Zain, M.Si., cindekna tanggal 24 Januari 2017, di Operation Room Setda Kota Sukabumi.

Kapala Diskominfo Kota Sukabumi ngajelaskeun, éta program téh ngarupakeun sala sahiji program anu geus dilaksanakeun ku Persidén RI, pikeun méré lolongkrang sacara nembrak sakaligus ngoméan palayan publik ka nu leuwih hadé deui, pikeun ngawujudkeun good government atawa pamaréntah anu hade. Salian ti éta, program é-Lapor téh jadi sala sahiji program unggulan danget ieu di Indonésia. Lantaran rupa-rupa keluhan jeung saran ti warga masarakat bisa diwadahan jeung ditampung, pikeun sagancangna diungkulan sacara optimal, sakaligus ditéangan solusi atawa jalan kaluarna anu hade.

Salajuna dijelaskeun, pikeun warga masarakat Kota Sukabumi anu rék nepikeun rupa-rupa keluhan jeung saran, arék disadiakeun wébsite é-Lapor Pamaréntah Kota Sukabumi, ngan kudu nyantumkeun idéntitas anu jelas, ti mimiti ngaran salengkepna nepi ka alamat jeung nomer telepon sarta alamat emailna, lantaran baris di sharkeun langsung ka Pamaréntah Puseur, ngaliwatan KemenPAN-RB (Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara jeung Réformasi Birokrasi) RI. Maksud jeung tujuanana, nya éta pikeun nyegah ayana hoax atawa béja bohong.

Lian ti éta ogé dijelaskeun, éta program é-Lapor téh, nurutkeun rarancang baris dilaunching jeung diluncurkeun sacara resmi dina bulan Maret 2017 nu bakal datang, sarta bisa digunakeun sacara langsung ku warga masarakat. Tah kulantaran kitu, pihak Diskominfo Kota Sukabumi, dina danget ieu keur tatan-tatan jeung nyiapkan rupa-rupa kabutuhan anu diperlukeun, ti mimiti sarana jeung prasarana pangrojong nepi ka SDM (Sumber Daya Manusa)-na, kaasup kasaluyuan ti satiap SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi.