LAJU INFLASI KOTA SUKABUMI DINA TRIWULAN KATILU TAUN 2017 NGARANDAPAN UNDAK JADI 1,2 PERESÉN

Reporter : ENDANG SUMARDI

Laju inflasi Kota Sukabumi dina triwulan katilu taun 2017 ngarandapan undak jadi 1,2 peresén. Sakumaha anu diungkabkeun ku Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., salaku Ketua TPID (Tim Pangadalian Inflasi Daérah) Kota Sukabumi, undakna inflasi anu kawilang pang luhurna dina triwulan katilu taun 2017 téh, nya éta dina bulan Juli 2017. Sabab dina periodeu saméméhna nepi ka patengahan taun 2017 mah, gedéna inflasi Kota Sukabumi téh ngan ukur ngahontal 0,33 peresén. Ngan dina mangsa asup kana triwulan katilu taun 2017, undak jadi 1,2 peresén.

Anapon nu jadi sabab undakna inflasi di Kota Sukabumi téh, diantarana diakibatkeun ku kamacétan patali marga, anu remen kajadian di sajumlah lintasan jalan nuju Kota Sukabumi. Lantaran dina bulan Juli 2017 mah, réa warga masarakat anu hayang nyumponan kabutuhan atikan dina taun palajaran 2017-2018 di Kota Sukabumi. Ngan parandéné kitu, undakna inflasi jadi 1,2 peresén téh masih kawilang normal. Sabab undakna teu nepi ka mangaruhan kana séktor kabutuhan séjénna, utamana kana harga kabutuhan bahan poko warga masarakat.

Salajuna dijelaskeun, tina hasil paniténan Pamaréntah Kota Sukabumi katut OPD (Organisasi Parangkat Daérah) sarta instansi jeung lembaga nu aya kaitannana, harga sababaraha komoditas nu asup kana kategori Sembako (Sembilan Bahan Poko) masih stabil, sarta stok sababaraha komoditas inti kawilang masih aman pikeun nyumponan kabutuhan warga masarakat. Anu penting pikeun Pamaréntah Kota Sukabumi mah, undakna inflasi téh ulah nepi ka mangaruhan kana paékonomian warga masarakat. Salian ti éta ogé dijelaskeun, Pamaréntah Kota Sukabumi keur usaha satékah polah ngalaksanakeun léngkah-léngkah strategis, pikeun neken laju inflasi di Kota Sukabumi ngaliwatan TPID Kota Sukabumi. Maksud jeung tujuannana, malar gedéna inflasi di Kota Sukabumi téh turun deui nepi ka dihandap saperesén.

Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, dina ahir bulan Juli 2017 nu geus kaliwat, Walikota Sukabumi ngahadiran acara diskusi nasional di Jakarta, katut Persidén RI, Ir. H. Joko Widodo jeung 14 Mentri sarta para Kapala Daérah sa Indonésia, nya éta ngabahas ngeunaan usaha ngahangkeutkeun ngabenahan éfisiénsi tata niaga pangan, ngaliwatan panguatan insfrastruktur jeung pamangpaatan téknologi digital, pikeun ngaronjatkeun kasajahtraan warga masarakat. Dina éta diskusi téh, Walikota Sukabumi katut Kapala Daérah séjénna, silih tukeur béwara jeung strategi, hususna dina usaha ngungkulan undakna laju inflasi. Saterusna dijelaskeun, pikeun ngungkulan masalah inflasi téh, aya sababaraha strategi anu bisa diterapkeun di sakuliah Indonésia, kaasup di Kota Sukabumi.