KOTA SUKABUMI DINYATAKEUN BERSIH TINA PANYEBARAN BAKTÉRI DIFTÉRI

Reporter : ENDANG SUMARDI

Kapala Dines Kaséhatan Kota Sukabumi, dr. Hj. Ritanénny Ědlien Silyéna Mirah nandeskeun, Kota Sukabumi dinyatakeun bersih tina panyebaran baktéri diftéri. Ěta hal téh bisa dipastikeun, dumasar kana hasil paniténan jeung pendataan para Patugas Survéilance Dines Kaséhatan Kota Sukabumi katut Rumah Sakit jeung sakumna Puskesmas sa Kota Sukabumi, anu dikerahkeun pikeun niténan jeung ngadata ka sakabéh wewengkon nu aya di 33 kalurahan jeung 7 kacamatan sa Kota Sukabumi. Lian ti éta ogé dijelaskeun, éta para Patugas Survéilance téh, geus nepikeun laporan ngeunaan hasil survéy jeung paniténan ngeunaan éta panyakit di masing-masing wewengkonna, ka Dines Kaséhatan Kota Sukabumi, sarta hasilna teu manggihan aya warga masarakat Kota Sukabumi nu katarajang panyakit diftéri.

Salajuna dijelaskeun, diftéri téh ngarupakeun panyakit anu bahaya, lantaran sifatna nular jeung bisa nyababkeun tilar dunya. Ngan parandéné kitu, dina hakékatna éta panyakit téh bisa dicegah, nya éta ku jalan ngalaksanakeun imunisasi. Tah kulantaran kitu, Dines Kaséhatan Kota Sukabumi, baris leuwih nitikbeuratkeun kana usaha nyegah ngaliwatan imunisasi ka warga masarakat Kota Sukabumi di sakumna fasilitas kaséhatan, boh milik pamaréntah boh milik swasta.

Disagigireun ti éta, pihak Dines Kaséhatan Kota Sukabumi ogé salawasna cumeluk jeung meredih ka sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi, hususna ka ibu-ibu anu ngabogaan budak, sangkan ngalengkepan imunisasi DPT, DT jeung Td ka budakna, nya éta pikeun budak umur kurang ti sataun kudu meunang 3 kali imunisasi diftéri, jeung pikeun budak umur sataun nepika lima taun kudu meunang imunisasi ulangan réana 2 kali. Sedengkeun pikeun budak SD kudu meunang imunisasi diftéri ngaliwatan program BIAS (Bulan Imunisasi Anak Sakola), utamana budak anu masih diuk di kelas 1 nepi ka kelas 5. Saterusna dijelaskeun, sanggeus sakabéh runtuyan éta imunisasi téh réngsé, imunisasi ulangan dilaksanakeun satiap 10 taun sakali.

Tah kuayana éta hal téh, Kapala Dines Keséhatan Kota Sukabumi cumeluk jeung meredih ka sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi hususna anu can ngalengkepan imunisasi, sangkan sagancangna ngalengkepan imunisasi, di fasilitas kaséhatan pang deukeutna, sabagé sala sahiji usaha pikeun ngaronjatkeun kawaspadaan jeung pikeun nyingkahan rupa-rupa jenis panyakit, kaasup panyakit diftéri.

Nyigeung gejala awal panyakit diftéri, nurutkeun Kapala Dines Kaséhatan Kota Sukabumi, diantarana demam teu luhur, napsu dahar turun, leuleus, nyeri nelen jeung nyeri genggerong anu dibarengan ku sora saperti ngorok atawa ngagedéanana kelenjar getah bening beuheung, sarta sekret irung konéng kahéjoan jeung bisa dibarengan ku getih. Disagigirun ti éta, ogé ngabogaan tanda has, nya éta selaput bodas kaabu-abuan dina genggerong atawa irung, anu diteruskeun ku ngabareuhannana beuheung atawa disebut bull néck. Tah kukituna, saupama aya warga masarakat anu meunang éta gejala panyakit, sangkan buru-buru datang ka fasilitas kaséhatan pang deukeutna, pikeun dipariksa jeung diubaran.