SAKUMNA SPBU DI SUKABUMI DIWAJIBKEUN NGAJUAL GAS ĚLPIJI UKURAN 3 KILOGRAM JEUNG 5,5 KILOGRAM

Reporter : ENDANG SUMARDI

Sakumna SPBU (Stasiun Pangeusian Bahan Bakar) di Kota jeung Kabupatén Sukabumi, diwajibkeun ngajual Gas Ělpiji ukuran 3 kilogram jeung 5,5 kilogram. Maksud jeung tujuannana, nya éta pikeun ngungkulan kajadiannana kalangkaan Gas Ělpiji di Kota jeung Kabupatén Sukabumi. Lantaran sakumaha anu diungkabkeun ku Ketua Hiswama Migas (Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak jeung Gas Bumi) Sukabumi, Yudha Sukmagara, di Kota Sukabumi sempet ngarandapan kalangkaan Gas Ělpiji ukuran 3 kilogram, sawatara waktu ka tukang.

Tapi éta hal téh bisa sagancangna diungkulan, sanggeus pihak Hiswama Migas Sukabumi katut pihak Diskop UKM-PP (Dines Koprasi, Usaha Kecil Menengah, Padagangan jeung Paindustrian) Kota Sukabumi sarta instansi jeung lembaga nu aya kaitannana, ngalaksanakeun oprasi pasar ka sajumlah wewengkon di Kota Sukabumi. Saterusna diungkabkeun, sanggeus dilaksanakeunnana éta oprasi, kaayaan Gas Ělpiji ukuran 3 kilogram di Kota Sukabumi geus normal deui, sarta gampang dibeuli ku warga masarakat.

Ngan parandéné kitu, pikeun ngungkulan kajadian deui kalangkaan éta gas hususna di Kota Sukabumi, pihak Hiswana Migas Sukabumi geus ngaluarkeun aturan ka sakumna SPBU di Kota jeung Kabupatén Sukabumi, sangkan ngajual Gas Ělpiji ukuran 3 kilogram jeung 5,5 kilogram. Tah kuayana éta hal téh, warga masarakat Kota jeung Kabupatén Sukabumi, bisa meuli Gas Ělpiji ukuran 3 kilogram jeung 5,5 kilogram di satiap SPBU di Kota jeung Kabupatén Sukabumi. Sedengkeun pikeun nganyahokeun HĚT (Harga Ěcéran Tertinggi) éta gas téh, dina mangsa kajadian kalangkaan éta gas, warga masarakat bisa meuli di SPBU pang deukeutna, sakaligus ngecek HĚT éta gas.

Nyigeung kabutuhan éta gas di Kota jeung Kabupatén Sukabumi, nurutkeun Ketua Hiswama Migas Sukabumi, dina awal bulan Désémber 2017 ngarandapan ngaronjat nepi ka 20 peresén, sedengkeun pasokan ngarandapan turun, anu pamustungannana ngaakibatkeun kana kajadiannana kalangkaan éta gas, hususna di Kota Sukabumi. Anapun kasang tukang lianna anu ngajadikeun panyabab kana kajadiannana kalangkaan éta gas di Kota Sukabumi téh, nya éta masih réa réstoran anu ngagunakeun éta gas subsidi. Padahal éta gas téh ngan ukur pikeun warga masarakat anu teu mampuh jeung anu kurang mampuh.

Salian ti éta ogé dijelaskeun, pasokan Gas Ělpiji ukuran 3 kilogram pikeun Kota jeung Kabupatén Sukabumi, dina saban bulanna rata-rata ngahontal 2,3 juta tabung, nya éta pikeun Kota Sukabumi 700 rébu tabung, jeung pikeun Kabupatén Sukabumi 1,6 juta tabung. Salajuna dijelaskeun, pihak Hiswana Migas Sukabumi baris salawasna usaha satékah polah nalingakeun kana kaayaan stok Gas Ělpiji ukuran 3 kilogram di Kota jeung Kabupatén Sukabumi.

Disagigireun ti éta, Ketua Hiswama Migas Sukabumi ogé cumeluk sakaligus meredih ka sakumna warga masarakat Kota jeung Kabupatén Sukabumi anu mampuh, kaasup pangusaha, kapala désa, lurah jeung nu séjénna, sangkan teu ngagunakeun Gas Ělpiji ukuran 3 kilogram, tapi kudu ngagunakeun Gas Ělpiji ukuran 5,5 kilogram. Hal éta téh luyu jeung katangtuan aturan katut undang-undang anu ditetepkeun. Sabab Gas Ělpiji ukuran 3 kilogram subsidi téh, ngan ukur pikeun warga masarakat anu teu mampuh jeung anu kurang mampuh.