SAKUMNA LAPISAN WARGA MASARAKAT SANGKAN IATNA JEUNG ATI-ATI SAUPAMA KAJADIAN HUJAN LEUWIH TI 3 JAM

Reporter : ENDANG SUMARDI

Kapala Unsur Palaksana BPBD (Badan Pananggulangan Bencana Daérah) Kota Sukabumi, Drs. Asép Suhéndrawan, cumeluk jeung meredih ka sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi utamana nu dumuk di pamukiman deukeut lamping pasir jeung wahangan, sangkan iatna jeung ati-ati sakaligus ngalaksanakeun usaha panyalametan, saupama kajadian hujan leuwih ti 3 jam. Sabab éta hal téh, bisa nimbulkeun ancaman kana kajadiannana bencana taneuh urug jeung caah. Maksud jeung tujuannana, nya éta pikeun nyingkahan jeung nyegah ayana korban jiwa, alatan ayana kajadian éta bencana.

Salajuna dijelaskeun, pikeun nyanghareupan kamungkinan ayana kajadian bencana taneuh urug jeung caah di wewengkon Kota Sukabumi alatan ku mingkin luhurna inténsitas hujan dina danget ieu, BPBD Kota Sukabumi salawasna siap siaga, sarta salawasna usaha satékah polah nalingakeun jeung niténan ka sajumlah wewengkon di Kota Sukabumi, utamana nu asup kana kategori wewengkon rawan bencana taneuh urug jeung caah, pikeun mastikeun kaayaan taneuh sakaligus méré luang ka sakumna lapisan warga masarakat, ngeunaan bahaya bencana taneuh urug jeung caah.

Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi utamana nu dumuk di pamukiman deukeut lamping pasir jeung wahangan, dina satiap kajadian usum hujan kudu ngabogaan luang ngeunaan kasiap-siagaan, hususna dina nyanghareupan jeung nyingkahan kajadian bencana taneuh urug jeung caah. Hal éta téh penting pisan dipibanda ku sakumnba lapisan warga masarakat, malah mandar bisa nyalametkeun diri jeung sakumna anggota kulawargana, kuayana kajadian éta bencana.

Kapala Unsur Palaksana BPBD Kota Sukabumi ogé ngaharepkeun, pikeun mastikeun kaamanan dina kaayaan rawan bencana saperti kajadian hujan leuwih ti 3 jam anu inténsitas luhur, sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi utamana nu dumuk di pamukiman deukeut lamping pasir jeung wahangan, leuwih hadé ngalaksanakeun prosés évakuasi atawa ngungsi ka tempat nu leuwih aman. Salian ti éta ogé diharepkeun, dina ngalaksanakeun prosés évakuasi dina kaayaan éta téh, sakumna lapisan warga masarakat sangkan leuwih ngutamakeun orok, budak, wanoja anu keur kakandungan, Lansia (Lanjut Usia) jeung difabel.

Saterusna Kapala Unsur Palaksana BPBD Kota Sukabumi ngajelaskeun, anyar-anyar ieu aya 5 tempat di wewengkon Kota Sukabumi anu keuna ku bencana taneuh urug. Ngan di 5 tempat éta téh taya korban jiwa, lantaran ayana kasadaran jeung kasigepan warga masarakat satempat, dina ngungkulan jeung nyingkahan ayana korban jiwa.