PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI MEUNANG DEUI RÉVITALISASI POSYANDU AWARD TAUN 2017

Reporter : ENDANG SUMARDI

Pamaréntah Kota Sukabumi meunang deui Révitalisasi Posyandu Award Taun 2017, pikeun ka 4 kalina sacara terus-terusan, ti Pamaréntah Propinsi Jawa Barat, sarta dipasrahkeun langsung ku Gubernur Jawa Barat, Dr. H. Ahmad Héryawan, Lc., M.Si., ka Kapala Disdalduk, KB, P3A jeung PM (Dines Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak jeung Pemberdayaan Masyarakat) Kota Sukabumi, Dra. Hajah Lilis Astri Suryanita, M.M., babarengan jeung nu séjénna, dina acara Pangéling-ngéling Poé Ibu Taun 2017 Tingkat Propinsi Jawa Barat, cindekna tanggal 22 Désémber 2017, di Buruan Gedong Saté Bandung.

Saréngséna narima Révitalisasi Posyandu Award Taun 2017, Kapala Disdalduk, KB, P3A jeung PM Kota Sukabumi ngajelaskeun, éta prestasi téh ngarupakeun prestasi sakumna pihak, nya éta pamaréntah jeung warga masarakat Kota Sukabumi, Disdalduk, KB, P3A jeung PM Kota Sukabumi, kaasup sakumna SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah), kacamatan jeung kalurahan sarta lembaga nu aya kaitannana. Anapon kritéria jeung katangtuan pikeun meunang Révitalisasi Posyandu Award téh, diantarana ngeunaan pangrojong kawijakan jeung anggaran sarta gerak jeung léngkah Pokjanal (Kelompok Kerja Oprasional) Posyandu, kaasup peran SKPD, kacamatan jeung kalurahan sarta lembaga nu aya kaitannana, katut pihak CSR (Corporate Social Responsibility), dina ngamajukeun jeung ngaronjatkeun sarta ngamekarkeun Posyandu.

Saterusna dijelaskeun, Pamaréntah Kota Sukabumi jeung Pamaréntah Propinsi Jawa Barat, salawasna merhatikeun jeung usaha satékah polah ngaronjatkeun gerak jeung léngkah Pokjanal Posyandu, boh dina ngawangun Gedong Sekertariat boh dina ngaronjatkeun Anggaran Oprasional Posyandu. Salian ti éta ogé dijelaskeun, sacara implementatif, gerak jeung léngkah Posyandu di Kota Sukabumi, ditetepkeun dina RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daérah) Taun 2013-2018, sarta sabagé léngkah kongkrit Pamaréntah Kota Sukabumi, Anggaran Posyandu di Kota Sukabumi ditaékeun 60 peresén.

Salajuna dijelaskeun, Posyandu di Kota Sukabumi geus jadi sala sahiji stimulus pikeun warga masarakat Kota Sukabumi, hususna para Kader Posyandu jeung SKPD, kacamatan jeung kalurahan sarta lembaga nu aya kaitannana, dina ngaronjatkeun ajén palayanan ka warga masarakat, hususna 5 kagiatan kaséhatan dasar warga masarakat, anu ngawengku ti KIA (Kaséhatan Ibu jeung Anak), KB (Kulawarga Berencana), Gizi, Imunisasi jeung Pananggulangan Diaré. Maksud jeung tujuannana, nya éta pikeun ngagancangkeun panurunan AKI (Angka Kamatian Ibu) hususna Ibu Nu Keur Kakandungan jeung AKB (Angka Kamatian Bayi), sarta ngaronjatkeun palayanan atikan ngaliwatan Pos PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) di Posyandu, kaasup paékonomian ngaliwatan UPPKS (Usaha Paningkatan Pendapatan Kulawarga Sajahtra) jeung UP2K (Usaha Paningkatan Pendapatan Kulawarga).