JUMLAH RUTILAHU MILIK WARGA MASARAKAT DI KOTA SUKABUMI NEPI KA AHIR TAUN 2017 IEU NGURANGAN

Reporter : ENDANG SUMARDI

Kapala DPU-PRP-KPP (Dines Pekerjaan Umum, Panataan Rohang, Paimahan, Kawasan Pamukiman jeung Patanahan) Kota Sukabumi, Dr. Ir. H. Asép Irawan, M.Sc. ngungkabkeun, jumlah Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) milik warga masyarakat di Kota Sukabumi, nepi ka ahir Taun 2017 ieu ngurangan, nya éta tina saméméhna ngahontal 4.600 imah jadi 4.415 imah. Saterusna diungkabkeun, ngurangannana jumlah Rutilahu milik warga masarakat di Kota Sukabumi téh, dipangaruhan ku Program Ngoméan Rutilahu anu diwaragadan ku Pamaréntah Kota Sukabumi jeung Pamaréntah Propinsi Jawa Barat, sarta Program BSPS (Bantuan Stimulan Paimahan Swadaya) anu digulirkeun ku Kamentrian PUPR (Pekerjaan Umum jeung Paimahan Rahayat).

Disagigireun ti éta ogé diungkabkeun, geus sababaraha taun ieu, Pamaréntah Kota Sukabumi usaha satékah polah ngoméan Rutilahu milik warga masarakat di Kota Sukabumi, ngan jumlahna kawates, sabab disaluyukeun jeung kamampuhan anggaran nu dipibanda ku Pamaréntah Kota Sukabumi. Leuwih jauh diungkabkeun, anggaran pikeun ngoméan Rutilahu milik warga masarakat di Kota Sukabumi anu bisa ditanggung ku Pamaréntah Kota Sukabumi téh, dina saban taunna paling réa 50 imah. Sedengkeun dina taun 2017, Pamaréntah Kota Sukabumi ngucurkeun anggaran pikeun 45 imah. Salian ti éta, sajumlah 222 Rutilahu di Kota Sukabumi arék dioméan, ngagunakeun anggaran bantuan ti Pamaréntah Propinsi Jawa Barat.

Kapala DPU-PRP-KPP Kota Sukabumi ngajelaskeun ngarasa yakin jeung gedé harepan, yén jumlah Rutilahu milik warga masarakat di Kota Sukabumi baris terus ngurangan, utamana dina Taun 2018, nya éta ngurangannana bisa ngahontal 25 peresén tina jumlah Rutilahu nu aya dina danget ieu. Lantaran Kota Sukabumi meunang tambahan jumlah ngoméan Rutilahu ti Kamentrian PUPR, ngaliwatan Program BSPS. Salajuna dijelaskeun, dina Taun 2017, program BSPS anu digulirkeun ku Kamentrian PUPR téh, jumlahna ngan ukur 100 imah. Sedengkeun dina Taun 2018, jumlah Rutilahu milik warga masarakat di Kota Sukabumi anu baris dioméan ngaliwatan Program BSPS Kamentrian PUPR teh ngahontal 1.100 imah.

Lian ti éta ogé dijelaskeun, saupama nyarita ngeunaan masalah ngaréngsékeun Rutilahu moal réngsé-réngsé. Lantaran di luar data anu resmi nyumponan pasaratan pikeun dioméan, pasti masih kénéh réa. Disagigireun ti éta, ogé satiap imah anu diwangun jeung dioméan, dina hiji mangsa pasti jadi Rutilahu, alatan geus lila teu dioméan atawa akibat ku pangaruh alam. Anapun pasaratan keur satiap Rutilahu milik warga masarakat pikeun meunang bantuan dioméan téh, diantarana taneuhna kudu milik sorangan lain kontrakan, sarta tempatna kudu aya di luar Bantaran Rél Karéta jeung Wahangan.