SAKUMNA PNS DINA MANGSA MAPAG JEUNG PANYALAGARAAN PILKADA BARENG TAUN 2018 KUDU NÉTRAL

Reporter : ENDANG SUMARDI

PLT (Palaksana Tugas) Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, Drs. H. Saléh Makbullah, M.Si., cumeluk ka Sakumna PNS (Pagawé Negri Sipil) atawa ASN (Aparatur Sipil Nagara) di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, dina mangsa mapag jeung panyalagaraan Pilkada (Pamilihan Kapala Daérah) Bareng Gubernur katut Wakil Gubernur Jawa Barat sarta Walikota katut Wakil Walikota Sukabumi Taun 2018, kudu nétral jeung teu meunang mihak ka sala sahiji Paslon (Pasangan Calon).

Anapon usaha pikeun nyingkahan jeung nyegah ayana PNS atawa ASN di lingkungan  Pamaréntah Kota Sukabumi anu ilubiung dina éta Pilkada, Pamaréntah Kota Sukabumi geus ngabentuk Désk Pilkada Kota Sukabumi, pikeun nalingakeun jeung niténan sakumna PNS atawa ASN di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi jeung panyalagaraan Pilkada Bareng Taun 2018. Lantaran maksud jeung tujuan dibentukna Désk Pilkada Kota Sukabumi téh, nya éta pikeun ngarojong panyalagaraan Pilkada Bareng Taun 2018 di Kota Sukabumi. Tah kukituna, dina mangsa panyalagaraan Pilkada Bareng Taun 2018 di Kota Sukabumi, Désk Pilkada Kota Sukabumi téh baris ngadata soara pikeun kapentingan internal, saperti Walikota Sukabumi, Gubernur Jawa Barat katut Persidén.

PLT Sekertaris Daérah Kota Sukabumi nandeskeun, pihakna geus nampa surat ti KPU (Komisi Pamilhan Umum) jeung Panwaslu (Panitia Pangawas Pamilu) Kota Sukabumi sarta KPU jeung Panwaslu Propinsi Jawa Barat, kaasup ti KPU jeung Panwaslu Puseur, anu eusina nétélakeun, yén sakumna PNS atawa ASN kudu nétral, sarta dilarang jeung diharamkeun mihak ka sala sahiji Paslon, komo deui ilubiung dina kampanyeu mah.

Salajuna ditandeskeun, saupama aya PNS atawa ASN di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi anu ngalanggar kana éta aturan, baris ditindak jeung ditibanan sangsi sacara tegas, nya éta ti mimiti sangsi administratif nepi ka dipecat tina PNS atawa ASN, luyu jeung tingkat palanggarannana, sarta hal éta téh geus jadi aturan jeung katangtuan Pamaréntah Puseur. Salian ti éta, ogé geus jadi tugas jeung kawajiban Pamaréntah Kota Sukabumi, hususna dina ngamankeun jeung nyukséskeun Pilkada Bareng Taun 2018, ti mimiti dilaksanakeun nepi ka réngséna.

PLT Sekertaris Daérah Kota Sukabumi ngajelaskeun, pihakna ngarasa yakin jeung gedé harepan, ku rupa-rupa éta usaha jeung tarékah téh bisa nyingkahan jeung nyegah ayana PNS atawa ASN di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi anu kalibet dina Pilkada Bareng Taun 2018. Saterusna dijelaskeun, dina satiap pasamoan jeung apél isuk, pihakna katut réngréngannana salawasna usaha satékah polah ngingetan jeung ngawanti-wanti ka sakumna PNS atawa ASN di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, sangkan taya nu kalibet dina Pilkada Bareng Taun 2018.