KANTOR ATR BPN KOTA SUKABUMI NARGÉTKEUN 30 RÉBU WIDANG TANAH DI KOTA SUKABUMI MEUNANG SÉRTIFIKAT HARATIS

Reporter : ENDANG SUMARDI

Kapala Kantor ATR BPN (Agraria jeung Tata Rohang Badan Patanahan Nasional) Kota Sukabumi, A. Wajah Ganjar ngungkabkeun, Kantor ATR BPN Kota Sukabumi, dina taun 2018 nargétkeun 30 rébu widang tanah di 33 Kalurahan anu sumebar di 7 Kacamatan sa Kota Sukabumi meunang sértifikat haratis, ngaliwatan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Taun 2018, anu digulirkeun ku Kamentrian ATR BPN. Lian ti éta ogé diungkabkeun, jumlah widang tanah anu bisa meunang sértifikat haratis dina taun 2018 téh, leuwih réa saupama dibandingkeun jeung taun 2017, nya éta ngan ukur 11 rébu widang tanah anu sumebar di 10 Kalurahan sa Kota Sukabumi.

Tah kukituna, Kapala Kantor ATR BPN Kota Sukabumi, cumeluk ka satiap warga masarakat Kota Sukabumi anu hayang atawa anu rék ngurus sértifikat tanah haratis dina taun 2018 ngaliwatan éta program, sangkan sagancangna nyiapkeun dokumén kapamilikan tanah jeung pasaratan liana, lantaran éta program téh baris dimimitian dina bulan Januari 2018, pikeun dilaksanakeun pangukuran jeung pametaan. Sedengkeun pikeun ngarojong kana kalancaran dina ngalaksanakeun prosés pangukuran jeung pametaan, pihak Kantor ATR BPN Kota Sukabumi baris nguntun gawé bareng jeung SMK katut jeung nu lianna. Salajuna dijelaskeun, saupama prosés pangukuran jeung pametaan geus réngsé dilaksanakeun, baris diteruskeun kana prosés pamariksaan data fisik jeung yuridisna, pikeun dijieunkeun sértifikatna, sarta dina satiap per triwulanna, sértifikatna bisa ditarima ku warga masarakat.

Saterusna dijelaskeun, éta program téh ngarupakeun sala sahiji program strategis nasional, anu digulirkeun langsung ku Persidén RI, Ir. H. Joko Widodo, pikeun Kamentrian ATR BPN. Leuwih jauh Kapala Kantor ATR BPN Kota Sukabumi ngajelaskeun, éta program téh ditargétkan réngsé dina taun 2019 nu bakal datang, sarta sakabéh widang tanah di Kota Sukabumi diharepkeun geus kadaftar jeung ngabogaan sértifikat. Anapon obyék widang tanah anu jadi targét éta program téh, nya éta sakabéh widang tanah anu can ngabogaan sértifikat.

Tah pikeun ngarojong kana kalancaran palaksanaan éta program téh, pihak Kantor ATR BPN Kota Sukabumi geus ngalaksanakeun sosialisasi ka 7 Kacamatan jeung 33 Kalurahan sa Kota Sukabumi, malah turun langsung ka satiap wewengkon pakampungan di Kota Sukabumi. Lian ti éta, pihak Kantor ATR BPN Kota Sukabumi ogé geus meredih ka para Camat jeung Lurah sa Kota Sukabumi, sangkan ngabantu ngalasanakeun sosialisasi ka sakumna lapisan warga masarakat di wewengkonna masing-masing, pikeun ngarojong kalancaran palaksanaan éta program, malar sakabéh widang tanah di Kota Sukabumi bisa kadaftar jeung ngabogaan sértifikat.

Disagigireun ti éta, pihak Kantor ATR BPN Kota Sukabumi ogé meredih ka sakumna pihak, supaya ngabantu kana palaksanaan éta program, hususna dina ngalaksanakan pangapingan jeung pangawalan di lapangan di tingkat kalurahan. Sabab éta program téh lain ngarupakeun pancén jeung tanggung jawab Kantor ATR BPN Kota Sukabumi wungkul, tapi ngarupakeun pancén jeung tanggung jawab sakumna pihak. Leuwih jauh Kapala Kantor ATR BPN Kota Sukabumi ngajelaskeun, pihak Kantor ATR BPN Kota Sukabumi baris ngalaksanakeun inventarisasi jeung vérifikasi kapamilikan tanah warga masarakat Kota Sukabumi jeung asét pamaréntah, pikeun ngarojong kalancaran palaksanaan program strategis nasional ieu.