TI MIMITI BULAN JANUARI 2018 SAKUMNA PNS TEU MEUNANG DIPOTO JEUNG BALON KAPALA DAÉRAH

Reporter : ENDANG SUMARDI

Asistén Pamaréntahan Setda Kota Sukabumi, Drs. H. Andri Setiawan, M.M., sakaligus sabagé Wakil Ketua Désk Pilkada (Pamilihan Kapala Daérah) Kota Sukabumi nandeskeun, ti mimiti bulan Januari 2018, sakumna PNS (Pagawé Negri Sipil) di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, teu meunang dipoto jeung Balon (Bakal Calon) Kapala Daérah Kota Sukabumi, boh Balon Walikota boh Balon Wakil Walikota Sukabumi, anu baris miluan Pilkada Kota Sukabumi Taun 2018 nu bakal datang, komo deui disebarkeun ka Médsos (Média Sosial), saperti Facebook, Instagram, Twitter jeung jenis Médsos liana.

Salajuna ditandeskeun, éta hal téh luyu jeung instruksi ti KemenPAN-RB (Kamentrian Pandayagunaan Aparatur Nagara jeung Réformasi Birokrasi). Ngan saupama dipotona keur kapentingan jeung koléksi pribadi mah teu nanaon, asal ulah disebarkeun ka Médsos. Salian ti éta ogé ditandeskeun, éta hal téh baris diterapkeun ti mimiti bulan Januari 2018. Sabab poto PNS jeung Balon Kapala Daérah anu disebarkeun ka Médsos téh, bisa dituding jeung dianggap teu nétral sarta bisa dituding jeung dianggap ngadukung ka sala sahiji Balon Kapala Daérah.

Tah kulantaran kitu, saupama aya PNS di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi anu ngalanggar éta aturan, baris ditindak jeung ditibanan sangsi sacara tegas, nya éta ti mimiti sangsi administratif nepi ka dipecat tina PNS, luyu jeung katangtuan aturan katut undang-undang anu ditetepkeun sarta tingkat palanggarannana. Lantara éta hal téh instruksi ti KemenPAN-RB, nya éta satiap PNS teu meunang dipoto jeung Balon Kapala Daérah.

Asisten Pamaréntahan Setda Kota Sukabumi ngajelaskeun, teu meunangna satiap PNS dipoto jeung Balon Kapala Daérah téh, ngarupakeun sala sahiji usaha jeung tarékah pikeun nyegah ayana usaha ngagiringkeun opini ka Balon Kapala Daérah Kota Sukabumi ngaliwatan poto, anu disebarkeun ka Médsos ku PNS di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi.

Tah kukituna, Asistén Pamaréntahan Setda Kota Sukabumi cumeluk sakaligus meredih ka sakumna PNS di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, sangkan teu dipoto jeung Balon Kapala Daérah Kota Sukabumi, boh Balon Walikota boh Balon Wakil Walikota Sukabumi, anu baris miluan Pilkada Kota Sukabumi Taun 2018 nu bakal datang. Anapon maksud jeung tujuannana, nya éta pikeun ngajaga nétralitas satiap PNS di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, sarta teu dituding jeung dianggap ngadukung ka sala sahiji Balon Kapala Daérah Kota Sukabumi.