PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI NYANANGKEUN PERWAL SUKABUMI NGEUNAAN DIPUPUSNA RÉTRIBUSI ANGKOT

Reporter : ENDANG SUMARDI

Nindak laju aspirasi para Supir Angkutan Umum dina taun 2017 anu geus kaliwat, Pamaréntah Kota Sukabumi, dina poé Kemis, 4 Januari 2018, di Rohangan Pasamoan Dines Pahubungan Kota Sukabumi, nyanangkeun Perwal (Peraturan Walikota) Sukabumi Nomer 1 Taun 2018 ngeunaan Rétribusi Pangujian Kandaraan Bermotor, jeung Perwal Sukabumi Nomer 2 Taun 2018 ngeunaan Tarif Rétribusi Ijin Trayék, katut Perwal Sukabumi Nomer 3 Taun 2018 ngeunaan Tarif Rétribusi Terminal, ngeunaan dipupusna Rétribusi Angkot (Angkutan Kota), anu ngawengku Rétribusi Uji Berkala atawa Kir Berkala, Rétribusi Ijin Trayék jeung Pangawasan Ijin Trayék, sarta Rétribusi Kabersihan Terminal Angkot jeung Rétribusi Terminal atawa TPR.

Dina kasempetan éta, Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M. nandeskeun, dipupusna éta rétribusi téh ngarupakeun tarékah jeung usaha Pamaréntah Kota Sukabumi pikeun ngabantu Angkot, sangkan tetep bisa dijaga éksisténsina. Sabab kamekaran jaman ngarupakeun sala sahiji hal anu teu bisa dipungkir jeung ditolak. Kitu deui éksisténsi Angkot, kacida dibutuhkeunana ku warga masarakat Kota Sukabumi, dina ngalaksanakeun rupa-rupa kagiatan sapopoé. Ngan ku ayana pasaéngan anu mingkin beurat jeung mangaruhan kana panurunan pangasilan Angkot, Pamaréntah Kota Sukabumi ngabogaan wewenang ngabina Angkot, sakaligus ngénténgkeun kabeurat para Pangusaha jeung Supir Angkot, ngaliwatan dipupusna éta rétribusi.

Salajuna ditandeskeun, yén Perda (Peraturan Daérah) Kota Sukabumi Nomer 13, 14 jeung 15 Taun 2011, anu saméméhna ngatur ngeunaan éta rétribusi, bisa dirobah cukup ku Perwal Sukabumi, sakumaha anu kaunggel dina pasal 18 Perda Nomer 13 Taun 2011, pasal 10 Perda Nomer 14 Taun 2011, jeung pasal 25 Perda Nomer 15 Taun 2011. Lian ti éta ogé ditandeskeun, ku dipupusna éta rétribusi téh, lain hartina kawajiban Angkot saperti uji KIR dipupus, tapi éta kawajiban téh tetep lumangsung jeung kudu dilaksanakeun, ngan teu perlu mayar rétribusi.

Hadir dina kasempetan éta, Ketua DPRD Kota Sukabumi, Kapala Dines Pahubungan Kota Sukabumi, jajaran Pangurus Organda (Organisasi Angkutan Darat) Kota Sukabumi jeung KKU (Kelompok Kerja Unit) Angkot, sarta sempet ngabahas ngeunaan Angkutan Online. Ngan numutkeun Walikota Sukabumi, nepi ka danget ieu Pamaréntah Kota Sukabumi masih kénéh nungguan kaputusan ti Pamaréntah Propinsi Jawa Barat, utamana nu aya kaitanana jeung Permenhub (Peraturan Mentri Pahubungan) RI Nomer 108 Tahun 2017 ngeunaan Panyalagaraan Angkutan Jalma Ku Kandaraan Bermotor Umum Lain Dina Trayék. Saterusna ditandeskeun, yén Pamaréntah Kota Sukabumi jeung Pamaréntah Kabupatén katut Pamaréntah Kota séjénna, geus nepikeun rupa-rupa usulan ngeunaan Angkutan Online, ka Pamaréntah Propinsi Jawa Barat.