DINA SABAN POÉNA DISDUKCAPIL KOTA SUKABUMI NGALAYANAN ANTARA 400 NEPI KA 600 WARGA MASARAKAT

Reporter : ENDANG SUMARDI

Sakumaha anu diungkabkeun ku Kapala Disdukcapil (Dines Kapadumukan jeung Panyatetan Sipil) Kota Sukabumi, Iskandar, S.IP., M.T., dina saban poéna, Disdukcapil Kota Sukabumi rata-rata ngalayanan antara 400 nepi ka 600 warga masarakat Kota Sukabumi, anu nyieun dokumén kapadumukan, saperti KK (Kartuh Kulawarga), E-KTP (Kartuh Tanda Padumuk Ělékronik), Akteu Kalahiran jeung nu séjénna.

Nyingeung ngeunaan balangko Ě-KTP, nurutkeun Kapala Disdukcapil Kota Sukabumi, dina satiap ngajukeun ka Kemendagri (Kementrian Dalem Negri), Disdukcapil Kota Sukabumi ngan ukur meunang 6.000 balangko. Sedengkeun idéalna kudu 12.000 balangko. Saterusna dijelaskeun, tina 6,000 balangko téh, sajumlah 2.000 balangko geus digunakeun jeung dipasrahkeun ka warga masarakat. Tah kulantaran kitu, balangko Ě-KTP nu aya di Disdukcapil Kota Sukabumi téh, ngan ukur tinggal 4.000 balangko deui. Tapi dina satiap éta balangko téh ngurangan atawa ngan ukur tinggal 1.000 balangko deui, pihak Disdukcapil Kota Sukabumi sok sagancangna ngajukeun deui ka Kemendagri. Maksud jeung tujuannana, nya éta pikeun ngungkulan kajadian kakurangan balangko Ě-KTP di Disdukcapil Kota Sukabumi.

Salian ti éta, Kapala Disdukcapil Kota Sukabumi cumeluk ka sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi, sangkan sagancangna nyieun dokumén kapadumukan, hususna KK jeung Ě-KTP. Sabab éta dokumén téh penting pisan dibogaan ku sakumna lapisan warga masarakat, pikeun nyumponan rupa-rupa kaperluan, saperti pikeun nyieun Paspor, BPJS Kaséhatan jeung Katanagakerjaan sarta nu séjénna. Lantaran pikeun nyieun éta dokumén téh, teu bisa dilaksanakeun sagawayah. Komo deui pikeun warga masarakat anu can ngarékam data mah.

Salajuna dijelaskeun, pikeun ngarojong kalancaran jeung ngagampangkeun warga masarakat dina nyieun éta dokumén, pihak Disdukcapil Kota Sukabumi salawasna usaha satékah polah ngaronjatkeun palayanan, ngaliwatan Program Si Jempol (Siap Jemput Bola) Palayanan Administrasi jeung Nyieun Dokumén Kapadumukan. Diantarana ka satiap Pamukiman, Aki jeung Nini, Sakola, Pausahaan, Pasar, Posyandu, Panti Asuhan, Lapas (Lembaga Pamasarakatan) jeung nu séjénna. Leuwih jauh Kapala Disdukcapil Kota Sukabumi ngajelaskeun, pikeun ngarojong kalancaran jeung ngaronjatkeun palayanan ka warga masarakat, Disdukcapil Kota Sukabumi meunang bantuan tambahan 1 Mesin Paragi Nyitak Ě-KTP, ti Pamaréntah Kota Sukabumi. Tah kuayana éta hal téh, Disdukcapil Kota Sukabumi dina danget ieu ngabogaan 9 Mesin Paragi Nyitak Ě-KTP.