DKP3 KOTA SUKABUMI GEUS MASRAHKEUN KARTUH TANI TAHAP MUNGGARAN KA 3.719 URANG PATANI

Reporter : ENDANG SUMARDI

DKP3 (Dines Katahanan Pangan, Patanian jeung Paikanan) Kota Sukabumi, geus masrahkeun Kartuh Tani tahap munggaran ka 3.719 urang patani, anu ngagabung kana 149 Kelompok Tani, tina 4.340 urang patani anu ngagabung kana 155 Kelompok Tani di Kota Sukabumi. Sedengkeun sésana nya éta 621 urang patani anu ngagabung kana 6 Kelompok Tani, nurutkeun Kapala DKP3 Kota Sukabumi, Ir. Hj. Kardina Karsoedi, M.T. dibarengan ku Sekertaris DKP3 Kota Sukabumi, drh. Até Rahmat, M.Si., baris dipasrahkeun dina tahap kadua.

Salajuna dijelaskeun, dina tahap munggaran pamasrahan Kartuh Tani téh, anu pang réana di wewengkon Kacamatan Lembursitu, nya éta ngahontal 1.024 urang patani, disusul wewengkon Kacamatan Cibeureum 714 urang patani, Kacamatan Baros 618 urang patani, Kacamatan Warudoyong 539 urang patani, Kacamatan Gunungpuyuh 364 urang patani, Kacamatan Citamiang 262 urang patani, jeung anu pang saeutikna di wewengkon Kacamatan Cikolé 198 urang patani.

Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, saupama masih kénéh aya patani di Kota Sukabumi anu can kadata, sangkan sagancangna lapor ka DKP3 Kota Sukabumi, pikeun diurus supaya meunang Kartuh Tani dina tahap kadua, bareng jeung 621 urang patani anu ngagabung kana 6 Kelompok Tani. Anapon pasaratan pikeun meunang Kartuh Tani téh, nya éta kudu bener-bener patani warga Kota Sukabumi, sarta kudu ngabogaan atawa ngagarap lahan paling lega 2 héktar. Sedengkeun pikeun jenis tatanénna, bisa paré atawa sayuran.

Leuwih jauh dijelaskeun, maksud jeung tujuan dipasrahkeunnana Kartuh Tani ku pamaréntah téh, nya éta pikeun ngagampangkeun para patani dina narima bantuan. Diantarana pikeun meunang AUTP (Asuransi Usaha Taneman Paré) jeung subsidi mangrupa pamotongan harga pupuk anu gedéna Rp. 400,00 pikeun satiap kilogramna. Sabagé sala sahiji contohna, harga écéran pupuk di pasaran di Kota Sukabumi Rp. 1.200,00 sakilo, ngan husus pikeun para patani anu ngabogaan Kartuh Tani mah, kulantaran geus disubsidi ku pamaréntah gedéna Rp. 400,00, jadi ngan ukur Rp. 800,00 pikeun satiap kilogramna, sarta subsidina aya dina Kartuh Tani.

Salian ti éta, dipasrahkeunnana Kartuh Tani téh, nya éta pikeun ngagampangkeun pamaréntah dina mariksa méré subsidi, anu bisa dimangpaatkeun ku para patani sacara gancang, sarta éta Kartu Tani téh baris diuji coba dina awal taun 2018 ieu, di sakuliah Pulo Jawa. Saterusna Dijelaskeun, Pamaréntah Daérah diperedih ku Pamarentah Puseur, pikeun nangtukeun Harga Ěcéran Pang Handapna di masing-masing daérahna, luyu jeung Paraturan Mentri Padagangan.

Kapala DKP3 Kota Sukabumi katut Sekertaris DKP3 Kota Sukabumi ngaharepkeun, ku ayana AUTP jeung subsidi mangrupa pamotongan harga pupuk téh, bisa ngaronjatkeun hasrat para patani sarta bisa ngaronjatkeun hasil produksi tatanénna. Sabab para patani moal kasulitan dina meunang pupuk jeung hargana leuwih murah. Tah kuayana éta hal téh, pangasilan jeung kasajahtraan para patani bisa undak.