POSYANDU TÉH NGARUPAKEUN SALA SAHIJI SARANA KASÉHATAN ANU NGABOGAAN BASIS MASARAKAT

Reporter : ENDANG SUMARDI

Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M. nandeskeun, Posyandu (Pos Palayanan Terpadu) téh ngarupakeun sala sahiji sarana kaséhatan anu ngabogaan basis masarakat, anu méré palayanan dina widang kaséhatan jeung KB (Kulawarga Berencana). Ngan dina kamekarannana, Posyandu ogé diharepkeun bisa ngaronjatkeun ilubiung sakumna pihak, dina raraga usaha ngaronjatkeun kasajahtraan masarakat. Sedengkeun kamekaran Posyandu téh, diantarana ngaronjatkeun kasajahtraan kulawarga ngaliwatan rupa-rupa kagiatan, hususna dina widang atikan, ékonomi jeung bina kulawarga, saperti bina kulawarga balita, rumaja jeung lansia, anu dikalola ti, pikeun jeung ku masarakat, dina raraga usaha ngagampangkeun masarakat, pikeun meunang palayanan kaséhatan dasar, atikan jeung kabutuhan hirup minimal. Ěta kagiatan téh dilaksanakeun ku jalan miara kaséhatan indung jeung anak, ngahudangkeun jeung ngagedurkeun sumanget para indung pikeun salawasna merhatikeun atikan anakna, jeung cara-cara meunang tambahan pangasilan kulawarga.

Ěta panandesan Walikota Sukabumi téh, ditepikeun dina kagiatan ngabina jeung masrahkeun Dana Oprasional Posyandu Tahap II Taun 2017, cindekna tanggal 28 Désémber 2017, di Gedong Juang 45 Kota Sukabumi. Hadir dina kasempetan éta, Wakil Walikota Sukabumi, Ketua DPRD Kota Sukabumi, Ketua katut Wakil Ketua TP PKK Kota Sukabumi, Asistén Paékonomian jeung Pangwangunan Setda Kota Sukabumi, para Kapala OPD (Organisasi Parangkat Daérah), para Camat jeung Lurah, Kapala Bank BJB Cabang Sukabumi, sarta Ketua Pokja IV TP PKK Propinsi Jawa Barat, jeung para tamu ondangan lianna.

Sedengkeun Kapala Disdalduk, KB, P3A jeung PM (Dines Pangadalian Padumuk, Kulawarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak jeung Pemberdayaan Masyarakat) Kota Sukabumi, Dra. Hj. Lilis Astri Suryanita, M.M. ngajelaskeun, maksud jeung tujuan dilaksanakeunnana ngabina jeung masrahkeun Dana Oprasional Posyandu Tahap II Taun 2017 ieu téh, nya éta pikeun ngahudangkeun jeung ngagedurkeun sumanget para Kader Posyandu sa Kota Sukabumi, dina ngaronjatkeun sakaligus ngamekarkeun kagiatan jeung ngolah Posyandu, ngalancarkeun Tupoksi (Tugas Poko jeung Fungsi) Posyandu, sarta pikeun ngaronjatkeun kalancaran oprasional kagiatan Posyandu, dina méré jeung ngaronjatkeun palayanan ka masarakat, di Posyanduna masing-masing.

Anapon Dana Oprasional Posyandu Tahap II Taun 2017 téh, dipasrahkeun ka 452 Posyandu sa Kota Sukabumi, anu ngawengku 137 Posyandu Mandiri masing-masing Rp. 200.000,00 tiap bulan, 193 Posyandu Purnama masing-masing Rp. 175.000,00 tiap bulan, 122 Posyandu Pratama masing-masing Rp. 150.000,00 tiap bulan, sarta 33 Pokja (Kelompok Kerja) Posyandu Kalurahan masing-masing Rp. 1.000.000,00 satahun, jeung 7 Pokjanal (Kelompok Kerja Oprasional) Posyandu Kacamatan masing-masing Rp. 2.000.000,00 sataun. Salajuna bantuan anu asalna tina Bantuan Gubernur Jawa Barat, nya éta pikeun Oprasional Posyandu masing-masing Rp. 1.750.000,00 sataun, pikeun Oprasional Pokja Posyandu Kalurahan masing-masing Rp. 1.000.00,00 sataun, jeung pikeun Pokjanal Posyandu Kacamatan masing-masing Rp. 2.500.000,00 sataun. Ěta Dana Oprasional Posyandu téh, dipasrahkeun ngaliwatan Rékening Tabungan Bank BJB Cabang Sukabumi.