HASIL TATANÉN DI KOTA SUKABUMI HUSUSNA TATANÉN PARÉ NGARANDAPAN UNDAK

Reporter : ENDANG SUMARDI

Sakumaha anu diungkabkeun ku Kapala DKP3 (Dines Katahanan Pangan, Patanian jeung Paikanan) Kota Sukabumi, Ir. Hj. Kardina Karsoedi, M.T., hasil tatanén di Kota Sukabumi nepi ka bulan Novémber 2017 anu geus kaliwat, hususna tatanén paré ngarandapan undak anu kacida nyugemakeunana pikeun sakumna pihak, nya éta ngahontan 21,178 ton GKP (Gabah Kering Panén). Salajuna diungkabkeun, hasil éta tatanén téh nya éta asalna tina 1.540 héktar lahan pasawahan, anu sumebar di 33 Kalurahan jeung 7 Kacamatan sa Kota Sukabumi. Lian ti éta ogé diungkabkeun, hasil éta tatanén téh, dina ahir bulan Désémber 2017 ngarandapan undak deui, nya éta ngahontal 23,054 ton GKP, atawa ngaleuwihan targét sasaran panén anu ditetepkeun dina taun 2017, nya éta ngahontal 101,76 peresén.

Kapala DKP3 Kota Sukabumi ngajelaskeun, tina 7 Kacamatan sa Kota Sukabumi, ngan ukur aya 2 Kacamatan nu jadi wewengkon panghasil tatanén pang réana di Kota Sukabumi, nya éta Kacamatan Cibeureum jeung Kacamatan Lembursitu, anu pamustunganana ka 2 éta Kacamatan téh dikenal sabagé séntra panghasil tatanén di Kota Sukabumi. Lantaran di éta ka 2 Kacamatan téh, ngabogaan lahan pasawahan anu leuwih lega, saupama dibandingkeun jeung Kacamatan séjénna nu aya di Kota Sukabumi. Anapon lega lahan pasawahan nu aya di Kacamatan Cibeureum ngahontal 449 héktar, jeung lega lahan pasawahan nu aya di Kacamatan Lembursitu ngahontal 306 héktar. Saterusna dijelaskeun, salian ti ngabogaan lahan pasawahan nu leuwih lega, di ka 2 éta Kacamatan téh, ogé ngabogaan lahan tatanén séjénna nu leuwih léga, nya éta kebon jeung kulah.

Nyigeung ngeunaan targét kinerja dina satiap taunna, DKP3 Kota Sukabumi ngarupakeun SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi anu ngabogaan tingkat kinérja hadé. Ěta hal téh luyu jeung tabulasi hasil kinerja taun 2017, anu dipintonkeun dina Wébsite Resmi milik Pamaréntah Kota Sukabumi. Dina éta portal téh cindekna dina halaman Ě-Performance, nya éta eusina ngeunaan pajangjian kinerja sakumna unit kerja nu aya di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi. Saterusna dijelaskeun, dina éta tabulasi téh, nunjukeun indikator kinerja DKP3 Kota Sukabumi leuwih onjoy ku warna bulao jeung héjo. Sabab warna bulao nunjukeun katerangan indikator kinerja ngaleuwihan target, jeung warna héjo nunjukeun katerangan indikator kahontalna kinerja luyu jeung targét anu ditetepkeun.