TOROWONGAN JERO TANEUH DI KOTA SUKABUMI TÉH NGARUPAKEUN SALURAN CAI DINA MANGSA KOLONIAL WALANDA

Reporter : ENDANG SUMARDI

Sakumaha anu diungkabkeun ku Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., dumasar kana hasil panalungtikan Tim Idéntifikasi Pamaréntah Kota Sukabumi kana ayana Torowongan Jero Taneuh nu kapanggih di Kota Sukabumi téh, ngarupakeun saluran cai dina mangsa Kolonial Walanda. Anapon éta Tim Idéntifikasi téh, dibentuk ku Bappeda (Badan Parancanaan Pangwangunan Daérah) Kota Sukabumi. Salajuna diungkabkeun, torowongan anu nyakup 3 wewengkon kacamatan di Kota Sukabumi, nya éta Kacamatan Cikolé, Kacamatan Gunungpuyuh jeung Kacamatan Warudoyong téh, sabagian gedé geus teu jalan deui, anu diakibatkeun ku paktor alam sarta pangaruh tina rupa-rupa widang pangwangunan.

Walikota Sukabumi ngajelaskeun, pikeun mastikeun kagunaan sarta kaayaan éta torowongan téh, sala sahijina kapanggih ngabogaan panjang 38 méter, lébar 2,5 méter jeung luhurna 3 méter. Ngan parandéné kitu, pikeun leuwih mastikeun deui, Pamaréntah Kota Sukabumi masih nungguan hasil panalungtikan Tim Idéntifikasi Pamaréntah Kota Sukabumi. Ěta hal téh kacida pentingna dilaksanakeun, pikeun dijadikeun bahan ku Pamaréntah Kota Sukabumi, kana ayana éta torowongan. Lian ti éta ogé dijelaskeun, sabenerna éta torowongan téh lain anyar kapanggih. Sabab dina mangsa Walikota Sukabumi masih leutik, sempet ulin di sabudeurun sala sahiji torowongan. Ngan teu nepi ka asup ka jerona, sabab kaayaan di jerona kacida poékna.

Sedengkeun Kapala Bappeda Kota Sukabumi, Ir. H. Rudi Djuansyah ngajelaskeun, dina mapag ahir taun 2017, pihak Bappeda Kota Sukabumi geus ngabentuk Tim Idéntifikasi Pamaréntah Kota Sukabumi, anu tugasna husus pikeun ngalaksanakeun panalungtikan jeung ngaidéntifikasi kana ayana éta torowongan. Tah kuayana éta hal téh, Kapala Bappeda Kota Sukabumi ngaharepkeun, dina waktu anu moal lila deui geus aya hasilna sacara pasti, kana ayana éta torowongan. Anapon torowongan anu kapanggih di Kota Sukabumi téh, nya éta ti Jalan Pasundan Kota Sukabumi nepi ka Yogya Departmen Store, Jalan R.Ě. Martadinata Kota Sukabumi.

Saterusna Kapala Widang Litbang (Panalitian jeung Pangwangunan) Bappeda Kota Sukabumi, Dr. Enéng Rahmi, S.Si., M.Si. ngajelaskeun, pihakna dina danget ieu keur ngalaksanakeun panalungtikan kana ayana éta torowongan, pikeun dijadikan obyék wisata di Kota Sukabumi, ku cara ngaadopsi obyék wisata nu aya di Kota Bénténg Belanda, nya éta s-Hertogenbosch atawa anu leuwih kamashur Dén Bosch. Sabab di éta kota téh, aya Torowongan Jero Taneuh sarta sarua pisan jeung Torowongan Jero Taneuh nu aya di Kota Sukabumi. Ngan pikeun dijadikan obyék wisata téh, kaayaan jeung kakuatan éta wangunan torowongan téh, kudu ditalungtik jeung dibuktikeun heula sacara gemet.