Daérah Tapel Wates Kota Jeung Kabupatén Sukabumi Ngabogaan Poténsi Katarajang Virus Panyakit Flu Burung

Reporter : ENDANG SUMARDI

Reporter : ENDANG SUMARDI

Kepala DKP-PP (Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan) Kota Sukabumi, Ir. Hj. Kardina Karsoedi, M.T. nandeskeun, Daérah Tapel Wates Kota jeung Kabupatén Sukabumi, gampang pisan jeung ngabogaan poténsi katarajang virus panyakit flu burung, atawa virus AI (Avian Influénza), utamana dina satiap kajadian usum pancaroba atawa mangsa pindahna usum, boh tina usum ngijih kana usum halodo boh sabalikna. Tah kulantaran kitu, pihak DKP-PP Kota Sukabumi, salawasna usaha satékah polah jeung siap siaga, pikeun ngajaga sakaligus nyegah jeung ngungkulan kana kamungkinan ayana kajadian panyebaran virus panyakit flu burung, hususna di Daérah Tapel Wates Kota jeung Kabupatén Sukabumi.

Salian ti éta, pihak DKP-PP Kota Sukabumi ogé salawasna usaha satékah polah jeung sacara rutin ngalanglang jeung nalingakeun, sakaligus niténan jeung méré vaksin ka satiap jenis ingon-ingon sato unggas, atawa ka satiap sato anu asup kana jenis sato manuk. Maksud jeung tujuanana, nya éta pikeun nalingakeun jeung niténan sakaligus nyegah jeung ngungkulan kana kamungkinan ayana kajadian panyebaran virus panyakit flu burung. Ngan parandéné kitu, Kepala DKP-PP Kota Sukabumi, teu weléh-weléh ngingetan sakaligus cumeluk ka sakumna lapisan warga masarakat, hususna ka nu miara ingon-ingon sato ungags, sangkan salawasna usaha satékah polah, ngajaga kabersihan kandang jeung ingon-ingon sato unggasna, pikeun ngajaga jeung nyegah sakaligus ngungkulan panyebaran jeung ngawabahna virus panyakit flu burung. Sabab kajadian nyebarna jeung ngawabahna éta panyakit téh, diantarana diakibatkeun ku kaayaan tempat atawa kandang jeung ingon-ingon sato unggasna anu teru beresih.

Sedengkeun Kasi Kaséhatan Masarakat Veteriner DKP-PP Kota Sukabumi, dokter héwan Riki Barata, M.P. ngajelaskeun, panyebaran virus panyakit flu burung téh, lain ngan saukur kanyahoan tina paéhna ingon-ingon sato unggas sacara massal wungkul, tapi ogé bisa ditempo jeung dititénan tina panurunan tingkat produksi endog ingon-ingon sato ungags. Sabab éta dua hal téh, ngarupakeun tanda atawa cicirén jeung poténsi ayana panyebaran virus panyakit flu burung. Saterusna dijelaskeun, pikeun wewengkon Kota Sukabumi, nepi ka danget ieu taya masalah. Lantaran tina dua tanda atawa cicirén ayana panyebaran virus éta panyakit téh, hususna tina tingkat produksi endog ingon-ingon sato ungags, dumasar tina hasil paniténan di lapangan, masih kénéh normal jeung taya kajadian panurunan, sarta taya kajadian paéhna ingon-ingon sato unggas sacara massal.

Anapon warga masarakat anu paling réa miara ingon-ingon sato unggas di wewengkon Kota Sukabumi, diantarana di wewengkon Bacile, nya éta wewengkon Kacamatan Baros, Kacamatan Cibeureum jeung Kacamatan Lembursitu. Ngan dumasar kana hasil paniténan jeung pamariksaan di lapangan, nepi ka danget ieu téh can aya tanda-tanda atawa ciciren aya poténsi kajadian panyebaran virus éta panyakit, atawa bisa disebutkeun, wewengkon Kota Sukabumi masih kénéh aman jeung bisa dikadalikeun, utamana tina ayana kajadian panyebaran virus panyakit flu burung.