TI MIMITI TAUN 2018 PAD KOTA SUKABUMI NGURANGAN GEDÉNA RP. 1 MILIAR SATAUN

Reporter : ENDANG SUMARDI

Ti mimiti taun 2018, PAD (Pendapatan Asli Daérah) Kota Sukabumi ngurangan gedéna Rp. 1 miliar sataun. Nguranganana éta PAD téh, lantaran Pamaréntah Kota Sukabumi geus nyanangkeun jeung ngalaksansanakeun Perwal (Peraturan Walikota) Sukabumi Nomor 1 Taun 2018 ngeunaan Rétribusi Pangujian Kandaraan Bermotor, Perwal Sukabumi Nomor 2 Taun 2018 ngeunaan Tarip Rétribusi Ijin Trayék, jeung Perwal Sukabumi Nomor 3 Taun 2018 ngeunaan Tarip Rétribusi Terminal, nya éta mupus Rétribusi Angkot (Angkutan Kota), anu ngawengku Rétribusi Uji Berkala atawa Kir Berkala, Rétribusi Ijin Trayék jeung Pangawasan Ijin Trayék, sarta Rétribusi Kabersihan Terminal Angkot jeung Rétribusi Terminal atawa TPR, ti mimiti tanggal 1 Januari 2018.

Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M. nandeskeun, dipupusna éta rétribusi téh, sabagé sala sahiji bentuk nyata kapadulian Pamaréntah Kota Sukabumi ka para Pangusaha jeung Supir Angkot, lantaran pangasilan Angkot dina danget ieu ngarandapan turun, alatan kamekaran jaman jeung ketatna pasaéngan jeung Angkon (Angkutan Online). Lian ti éta ogé pikeun ngajaga ayana Angkot, lantaran kacida dibutuhkeunana ku warga masarakat dina ngajalankeun rupa-rupa kagiatan jeung kahirupan sapopoé.

Salajuna ditandeskeun, ku dipupusna éta rétribusi téh, bisa ngabantu sakaligus ngahampangkeun kabeurat para Pangusaha jeung Supir Angkot, sabab teu kudu deui mayar éta rétibusi. Sedengkeun waragad pikeun mayar éta rétribusi téh, diharepkeun bisa digunakeun pikeun waragad ngoméan Angkot jeung nu séjénna. Maksud jeung tujuanana, supaya bisa ngaronjatkeun palayanan sakaligus ngaronjatkeun kaayeman jeung katengtreman ka para panumpang, sarta ngabogaan daya saéng jeung Angkon.

Walikota Sukabumi ngungkabkeun, para Supir Angkot kungsi meredih ka Pamaréntah Kota Sukabumi, sangkan bisa ngatur kuota jeung ngawatesan Angkon. Tapi Pamaréntah Kota Sukabumi teu ngabogaan wewenang pikeun ngatur kuota jeung ngawatesanan Angkon. Sabab nu ngabogaan wewenang pikeun ngatur kuota jeung ngawatesanan Angkon mah, nya éta Pamarintah Propinsi Jawa Barat. Ngan parandéné kitu, Pamaréntah Kota Sukabumi geus usaha satékah polah ngabantu kana éta pameredih para Supir Angkot, nya éta ngajukeun ka Pamaréntah Propinsi Jawa Barat, sangkan ngatur kuota jeung ngawatesanan Angkon.

Nyigeung usaha Pamaréntah Kota Sukabumi pikeun ngaganti PAD Kota Sukabumi nu leungit tina Rétribusi Angkot, nurutkeun Walikota Sukabumi, Pamaréntah Kota Sukabumi baris néangan poténsi atawa naékeun PAD tina séktor séjénna. Sabagé sala sahiji contona ku cara naékeun tarip parker, tina saméméhna Rp. 1.000,00 jadi Rp. 2.000,00. Sabab sok sanajan éta tarip parkir téh ngan ukur Rp. 1.000,00, tapi dina kanyataanana satiap nu parkir téh mayarna Rp. 2.000,00, lantaran dina danget ieu arang duit Rp. 1.000,00.