KUOTA ANGKON RODA 4 DI WEWENGKON KOTA SUKABUMI GEUS DITETEPKEUN RÉANA 485 KANDARAAN

Reporter : ENDANG SUMARDI

Sakumaha anu diungkabkeun ku Kapala Dines Pahubungan Kota Sukabumi, Abdul Rachman, A.TD., Pamaréntah Propinsi Jawa Barat geus netepkeun kuota jeung wewengkon oprasi Angkon (Angkutan Online) roda 4 pikeun wewengkon Kota Sukabumi, ngaliwatan SK (Surat Kaputusan) Gubernur Jawa Barat, ngeunaan Panetepan Wewengkon Oprasi jeung Rencana Kabutuhan Angkutan Séwa husus di Jawa Barat.

Anapon kuota Angkon roda 4 pikeun wewengkon Kota Sukabumi, ditetepkeun réana 485 kandaraan. Sedengkeun pikeun kandaraan roda 2 can aya pangaturan, sabab teu asup kana angkutan umum. Salian ti netepkeun kuota Angkon roda 4 pikeun wewengkon Kota Sukabumi, éta SK téh ngatur wewengkon oprasi Angkon, anu ngawengku wewengkon Kota Sukabumi jeung Kabupatén Sukabumi sarta Kabupatén Cianjur ngarupakeun hiji wewengkon.

Salajuna diungkabkeun, ditetepkeunana kuota Angkon pikeun wewengkon Kota Sukabumi téh, sanggeus Pamaréntah Kota Sukabumi usaha satékah polah nepikeun kahayang para Supir Angkot (Angkutan Kota) sawatara waktu ka tukang, ka Pamarentah Propinsi Jawa Barat, anu ngajukeun kahayang sangkan diwatesananana kuota jeung ruteu Angkon di Kota Sukabumi, sarta hasilna ayeuna geus aya, nya éta ku diterbitkeunana éta SK.

Kapala Dines Pahubungan Kota Sukabumi ngajelaskeun, éta SK téh baris diterapkeun ti mimiti tanggal 1 Pébruari 2018. Tah kulantaran kitu, Kapala Dines Pahubungan Kota Sukabumi cumeluk ka para panumpang jeung para pangusaha panyadia aplikasi Angkon, teu meunang ngareumpak kana éta katangtuan anu geus ditetepkeun dina éta SK. Ngan saacan éta SK diterapkeun, pihak Dines Pahubungan Kota Sukabumi baris ngalaksanakeun sosialisasi leuwih ti heula ka para pangusaha panyadia aplikasi Angkon, ngeunaan wates kuota jeung ruteu Angkon di Kota Sukabumi. Maksud jeung tujuanana, supaya para pangusaha panyadia aplikasi apal jeung taat kana éta katangtuan nu aya dina éta SK.

Lantaran dina mangsa éta SK diterapkeun téh, para pangusaha panyadia aplikasi Angkon kudu geus nyumponan 9 katangtuan, diantarana wajib KIR, ngabogaan badan usaha, tanda husus dina satiap kandaraanana jeung ngabogaan dashboard atawa alat pikeun maca. Eta hal téh luyu jeung katangtuan anu diatur dina Permenhub (Peraturan Mentri Pahubungan) RI Nomer 108 Taun 2017 ngeunaan Panyalagaraan Angkutan Jalma ku Kandaraan Bermotor Umum lain Dina Trayék, nya éta para pangusaha panyadia aplikasi Angkon kudu nyumponan 9 katangtuan.