PARA PALAKU UMKM SANGKAN NGARONJATKEUN AJÉN PRODUK KAASUP DESAIN JEUNG BUNGKUSNA

Reporter : ENDANG SUMARDI

Wakil Walikota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.M.Pd., ngaharepkeun ka para palaku UMKM (Usaha Mikro Kecil jeung Menengah) di Kota Sukabumi, sangkan salawasna usaha satékah polah ngaronjatkeun ajén produk, kaasup desain jeung bungkusna, supaya ngabogaan ajén jual anu luhur, sarta dina masarkeunana lain ngan saukur dilaksanakeun sacara konvensional atawa dumasar kana kabiasaan wungkul, tapi ogé bisa dilaksanakeun sacara online.

Ěta harepan Wakil Walikota Sukabumi téh, ditepikeun dina biantara sakaligus ngabuka sacara resmi  Pangembangan Kapasitas Usaha pikeun Kelompok Usaha Parajin Kuéh jeung Snack, anu dicalagarakeun ku PT PNM (Pamodalan Nasional Madani), gawe bareng jeung Dékranasda (Déwan Karajinan Nasional Daérah) Kota Sukabumi, cindekna tanggal 15 Januari 2018, di Rohangan Pasamoan Sekertariat TP PKK Kota Sukabumi, anu ditangaraan ku Nakol Goong. Hadir dina kasempetan éta, Ketua TP PKK Kota Sukabumi sakaligus sabagé Ketua Dékranasda Kota Sukabumi, Hj. Ěsih Setiasih Muraz, S.Ě., réngréngan PT PNM sarta para tamu ondangan séjénna.

Wakil Walikota Sukabumi ogé ngaharepkeun, ku dilaksanakeunana Pangembangan Kapasitas Usaha pikeun Kelompok Usaha Parajin Kuéh jeung Snack di Kota Sukabumi téh, bisa ngabantu kana paningkatan ajén produk kaasup desain jeung bungkus sarta modalna, supaya para palaku éta usaha téh bisa ngaronjatkeun produk sarta pangasilan jeung kasajahtraanana.

Wakil Walikota Sukabumi nandeskeun, UMKM téh ngarupakeun sala sahiji kartuh pangaman dina mangsa kajadian krisis ékonomi, sarta jadi sala sahiji indikator panggerak ékonomi di Indonésia. Salian ti éta, UMKM téh sipatna sederhana, lantaran produksina ngarupakeun produksi imahan. Salajuna ditandeskeun, Pamaréntah Kota Sukabumi salawasna usaha satékah polah ngadorong sakaligus ngaronjatkeun jeung ngamekarkeun UMKM di Kota Sukabumi, diantarana ngaliwatan palatihan sarta kagiatan paméran jeung bazar sacara rutin.

Maksud jeung tujuanana, sangkan para palaku UMKM di Kota Sukabumi téh, bisa ngaronjatkeun jeung ngamekarkeun produkna masing-masing, sarta bisa leuwih dikenal jeung dipikaresep ku warga masarakat, boh ti jero boh ti luar wewengkon Kota Sukabumi. Tah kuayana éta hal téh, pangasilan jeung kasajahtraan para palaku UMKM di Kota Sukabumi teh bisa ngaronjat, luyu jeung anu diharepkeun ku sakumna pihak.