KAPALA DISKOMINFO KOTA SUKABUMI SACARA RESMI NGALEPAS SEKERTARIS DISKOMINFO KOTA SUKABUMI

Reporter : ENDANG SUMARDI

Kapala Diskominfo (Dines Komunikasi jeung Informatika) Kota Sukabumi, Drs. H. Sukarman, M.Pd., poé Jumaah beurang, 26 Januari 2018, di sala sahiji Réstoran di Kota Sukabumi, sacara resmi ngalepas Sekertaris Diskominfo Kota Sukabumi, Drs. H. Iing Abdullatief Rahmat, anu baris purna bhakti, cikdekna ti mimiti tanggal 1 Pébruari 2018.

Dina biantarana, Kapala Diskominfo Kota Sukabumi, kalayan asmana pribadi katut kulawarga sarta réngréngan Diskominfo Kota Sukabumi katut Pamaréntah Kota Sukabumi, ngahaturkeun nuhun katut layang pangajén anu saluhur-luhurna ka Sekertaris Diskominfo Kota Sukabumi anu baris purna bhakti, kana sagala rupa pangorbanan jeung pangabdiannana salila mancén gawé di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, hususna di Diskominfo Kota Sukabumi.

Kapala Diskominfo Kota Sukabumi ngaharepkeun, sangkan silaturahmi jeung kakulawargaan anu geus kauntun hadé antara Sekertaris Diskominfo Kota Sukabumi jeung réngréngan Diskominfo Kota Sukabumi teu pegat satutas purna bhakti, tapi kudu salawasna diraksa jeung diriksa sarta dijaga jeung dipiara sacara hadé. Saterusna dijelaskeun, ku purna bhaktina Sekertaris Diskominfo Kota Sukabumi téh, réngréngan Diskominfo Kota Sukabumi ngarasa sedih jeung kaleungitan.

Lian ti éta, Kapala Diskominfo Kota Sukabumi katut réngréngan Diskominfo Kota Sukabumi, dina kasempetan éta manjatkeun doa ka Nu Maha Kawasa, sangkan Sekertaris Diskominfo Kota Sukabumi, salawasna meunang rahmat jeung panangtayungan sarta kakuatan jeung kaséhatan lahir batin, katut kasajahtraan jeung rejeki anu ngaleuya, kaasup hidayah jeung inayah, sarta taopék ti Nu Maha Kawasa.

Sedengkeun Sekertaris Diskominfo Kota Sukabumi, Drs. H. Iing Abdullatief Rahmat, dina biantarana ngahaturkeun nuhun ka Kapala Diskominfo Kota Sukabumi katut réngréngan Diskominfo Kota Sukabumi, anu geus merhatikeun sakaligus ngalepas sacara resmi tina sagala rupa pancén gawé kadinesan jeung pangabdian sabagé PNS (Pagawé Negri Sipil) di Diskominfo Kota Sukabumi. Sekertaris Diskominfo Kota Sukabumi ngaharepkeun, sangkan sagala rupa perhatian Kapala Diskominfo Kota Sukabumi katut réngréngan Diskominfo Kota Sukabumi téh, salawasna dijadikeun sagara amal soléh, sarta meunang pahala manglipet-lipet ti Nu Maha Kawasa, Alloh Azza Wa Jala.

Salajuna Kapala Widang Infrastruktur TIK (Téhnologi, Informasi jeung Komunikasi), Pasandian jeung Integrasi Data Diskominfo Kota Sukabumi, H. Yuli Noviawan, S.T., M.T. ngajelaskeun, yén Sekertaris Diskominfo Kota Sukabumi téh perlu diconto ku réngréngan Diskominfo Kota Sukabumi, utamana dina masalah mancén gawé. Sabab sakumna pagawéan salawasna dilaksanakeun sacara hadé jeung daria, sarta pinuh ku rasa tanggungjawab jeung disiplin anu luhur. Salian ti éta, ogé bisa napak sancang  sarta sopan jeung soméah ka satiap jalma.

Dina kasempetan éta, Kapala Diskominfo Kota Sukabumi, Drs. H. Sukarman, M.Pd., Kapala Widang Infrastruktur TIK, Pasandian jeung Integrasi Data Diskominfo Kota Sukabumi, H. Yuli Noviawan, S.T., M.T., Kapala Widang Komunikasi jeung Statistik Diskominfo Kota Sukabumi, Tantan Sontani, S.IP., M.Si., para Kasubbag jeung Kasi katut réngréngan Diskominfo Kota Sukabumi séjénna, masrahkeun tawis soca ka Sekertaris Diskominfo Kota Sukabumi, Drs. H. Iing Abdullatief Rahmat.