PTSL HARATIS TÉH NYA ÉTA KAGIATAN PENDAPTARAN TANEUH ANU DILAKSANAKEUN KU PAMARÉNTAH

Reporter : ENDANG SUMARDI

Wakil Walikota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.M.Pd. nandeskeun, PTSL (Pendaptaran Taneuh Sistematik Lengkep) Haratis téh, nya éta kagiatan pendaptaran taneuh anu dilaksanakeun ku pamaréntah sacara bareng, pikeun sakumna obyék pendaptaran taneuh anu can didaptar di hiji wewengkon désa atawa kalurahan.

Salian ti éta, PTSL téh nya éta runtuyan kagiatan anu dilaksanakeun ku pamaréntah sacara tuluy tumuluy, anu ngawengku pangumpulan, pangolahan, pangbukuan jeung panyajian, sarta pamiaraan data fisik jeung data yuridis dina bentuk peta jeung daptar ngeunaan widang-widang taneuh jeung rumah susun, kaasup méré tanda bukti hakna pikeun widang-widang taneuh anu geus aya hakna, katut hak milik rumah susun sarta hak-hak tinangtu anu ngabeuratkeunnana.

Panandesan Wakil Walikota Sukabumi éta téh, ditepikeun dina biantara, basa muka sacara resmi PTSL pikeun warga masarakat Kalurahan Nyomplong, Kacamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, cindekna tanggal 17 Januari 2018, di Rohangan Pasamoan Kalurahan Nyomplong.

Salajuna ditandeskeun, dumasar pasal 14 Paraturan Mentri ATR BPN (Agraria jeung Tata Rohang Badan Patanahan Nasional) RI Nomer 35 Tahun 2016 ngeunaan Ngahangkeutkeun Palaksanaan PTSL, anu ngabogaan hak pikeun miluan kana éta program téh, diantarana taneuh anu geus dijieun berita acara pikeun ngarengsekeun prosés pendaptaran taneuhna, jeung ku Ketua Panitia Ajudikasi geus dibukukeun dina daptar-daptar, sarta saterusna ku Kapala Kantor ATR BPN diterbitkeun sértifikat hak taneuhna, pikeun ditepikeun ka nu boga hakna.

Disagigireun ti éta ogé ditandeskeun, pikeun ngahangkeutkeun palaksanaan PTSL téh, ngagunakeun waradag anu asalna ti pamaréntah. Tah kulantaran kitu, sértifikat anu baris diterbitkeun téh ngan ukur pikeun masarakat anu teu mampuh, masarakat anu kaasup kana Program Pamaréntah Widang Paimahan Sederhana, Badan Hukum anu bagerak dina widang kaagamaan jeung sosial, anu panggunaan taneuhna pikeun Tempat Paibadahan, Pasantrén, Panti Asuhan, Panti Jompo, Cagar Budaya jeung Situs atawa Tempat Jarah.

Saterusna Véteran, Pangsiunan PNS (Pagawé Negri Sipil), Purnawirawan TNI jeung POLRI, sarta Salaki, Pamajikan, Randa jeung Duda Véteran, Pangsiunan PNS, Purnawirawan TNI jeung POLRI, Instansi Pamaréntah jeung Pamaréntah Daérah, pikeun ngalaksanakeun tugas jeung pungsina sarta teu ngabogaan sipat profit, katut Waqif jeung Masarakat Hukum Adat.