TAUN 2018 TÉH NGARUPAKEUN TAUN PULITIK

Reporter : ENDANG SUMARDI

Sakumaha anu ditandeskeun ku Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., taun 2018 téh ngarupakeun taun pulitik, lantaran baris dilaksanakeun Pilkada (Pamilihan Kapala Daérah) Bareng di 171 Daérah sa Indonésia, anu ngawengku 17 Propinsi, 39 Kota jeung 115 kabupatén, kaasup Propinsi Jawa Barat jeung Kota Sukabumi. Salajuna ditandaskeun, pikeun Propinsi Jawa Barat jeung Kota Sukabumi, masing-masing geus aya 4 Paslon (Pasangan Calon) Gubernur katut Wakil Gubernur Jawa Barat sarta Paslon Walikota katut Wakil Walikota Sukabumi anu daptar, sarta dina danget ieu keur divérifikasi ku KPU (Komisi Pamilihan Umum) Propinsi Jawa Barat jeung Kota Sukabumi, kalayan panetepan Paslonna, nurutkeun rarancangna baris dilaksanakeun dina tanggal 12 Pébruari 2018. Saterusna ti tanggal 15 Pébruari 2018 nepi ka tanggal 23 Juni 2018 nya éta mangsa kampanyeu, jeung puncakna Pamulutan Soara dina tanggal 27 Juni 2018 nu bakal datang.

Tah kuayana éta hal téh, Walikota Sukabumi cumeluk ka sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi anu geus ngabogaan hak pilih kaasup para ASN (Aparatur Sipil Nagara), sangkan ilubiung nyukséskeun éta pésta démokrasi, ku ngalaksanakeun panyoblosan dina mangsana, nya éta dina tanggal 27 Juni 2018 nu bakal datang, luyu jeung ati nurani, aspirasi jeung pilihan masing-masing. Lian ti éta, sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi, sangkan bisa neuleuman jeung naliti kana rupa-rupa program anu ditawarkeun ku para Paslon Gubernur katut Wakil Gubernur Jawa Barat sarta Paslon Walikota katut Wakil Walikota Sukabumi, sakaligus naliti rékam jejak para Paslon, sarta neuleuman kapasitas jeung integrstas pribadina.

Husus pikeun para ASN, luyu jeung nétralitas birokrasi dilarang jadi partisan Paslon tinangtu, teu meunang ngarojong jeung ngagunakeun atribut Parpol (Partéy Politik) tinangtu dina mangsa kampanyeu, sarta teu meunang jadi Timsés (Tim Suksés) pikeun para Paslon. Hartina para ASN téh kudu nangtung ajeg di luhur sakumna golongan jeung Parpol, sarta méré palayanan jeung fasilitasi pikeun kalancaran Pilkada anu aman, tartib, ayem, tengtrem jeung rukun sarta Jurdil (Jujur jeung Adil). Disagigireun ti éta, para ASN ogé kudu salawasna nangtung ajeg méré palayanan publik anu sahadé-hadéna ka sakumna lapisan warga masarakat, tanpa ngabéda-bédakeun agama, suku jeung aliran pulitik tinangtu.

Walikota Sukabumi ngaharepkeun, Pilkada Bareng Taun 2018 téh kudu disikepan ku kaaripan jeung kapinteran ku sakumna lapisan warga masarakat. Atawa ceuk istilah séjénna mah, pikeun di nagara démokratis mah, panyalagaraan Pilkada téh kudu diterjemahkeun sabagé kajadian biasa sarta teu perlu disikepan sacara kaleuleuwihi. Komo deui nepi ka nimbulkeun pecah belah jeung ngarusak kasatuan jeung persatuan, anu nepi ka danget geus kauntun sacara hadé jeung lungsur-langsar. Walikota Sukabumi ogé ngaharepkeun, kasatuan jiwa korsa sakumna aparatur di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi sangkan terus dijaga jeung diraksa, supaya tetep kuat jeung kokoh, pikeun leuwih nyanghareupkeun kapentingan warga masarakat jeung mangsa kahareup bangsa di luhur kapentingan séjénna.