WAKIL WALIKOTA SUKABUMI MASRAHKEUN ALAT BANTU KA PARA PANYANDANG DISABILITAS

Reporter : ENDANG SUMARDI

Wakil Walikota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.M.Pd., masrahkeun alat bantu jeung korsi roda, ka para panyandang disabilitas, cindekna tanggal 19 Januari 2018, di Rohangan Pasamoan Kalurahan Cikundul, Kacamatan Lembursitu, Kota Sukabumi. Hadir dina kasempetan éta, Camat Lembursitu, Lurah Cikundul, Alim Ulama, Inohong Masarakat jeung Pamuda, sarta para tamu ondangan liana.

Dina kasempetan éta, Wakil Walikota Sukabumi ngajelaskeun, dipasrahkeunnana alat bantu jeung korsi roda téh, pikeun ngabantu sakaligus ngahampangkeun kabeurat para panyandang disabilitas, hususna dina ngayakeun alat bantu jeung korsi roda. Salian ti éta, ogé pikeun ngarojong kalancaran jeung ngaronjatkeun kagiatan para panyandang disabiltas, dina ngajalankeun rupa-rupa kahirupan sapopoé. Saterusna dijelaskeun, dipasrahkeunnana alat bantu jeung korsi roda ka para panyandang disabilitas téh, ngarupakeun sala sahiji wujud nyata kapadulian ka sasama jalma, luyu jeung Visi Walikota katut Wakil Walikota Sukabumi Taun 2013-2018, nya éta Ku Iman jeung Taqwa Ngawujudkeun Pamaréntahan anu Rahmatan Lil Alamin, atawa rahmat jeung kasajahtraan pikeun sakumna alam.

Wakil Walikota Sukabumi ngaharepkeun, éta alat bantu jeung korsi roda téh, aya mangpaat pikeun para panyandang disabiltas, nya éta keur ngarojong kana paningkatan fungsi fisik jeung sosial, sakaligus ngurangan kagumantungan para panyandang disabilitas ka jalma séjén. Disagigireun ti éta, Wakil Walikota Sukabumi ogé ngaharepkeun ka para panyandang disabilitas, sangkan salawasna usaha satékah polah jeung tetep sumanget dina ngajalankeun rupa-rupa kagiatan jeung kahirupan sapopoé.

Sedengkeun sajumlah panyandang disabilitas, ngajelaskeun ngarasa bagja jeung sugema, ku meunangna alat bantu jeung korsi roda téh. Tah kulantaran kitu, sajumlah panyandang disabilitas ngahaturkeun nuhun hususna ka Walikota Sukabumi, anu geus masrahkeun alat bantu jeung korsi roda. Lantaran gedé pisan mangpaatna pikeun para panyandang disabilitas, hususna dina ngarojong kalancaran jeung ngaronjatkeun rupa-rupa kagiatan katut kahirupan sapopoé, sabab moal salawasna gumantung ka jalma séjén. Salian ti éta, sajumlah panyandang disabilitas manjatkeun doa ka Nu Maha Kawasa, sangkan alat bantu jeung korsi roda anu geus dipasrahkeun ku Walikota Sukabumi téh, salawasna dijadikeun sagara amal soléh, sarta meunang balesan pahala manglipet-lipet ti Alloh Azza Wa Jalla.