SATIAP KANDARAAN ANU DIPARKIR DI JALUR SAPÉDAH DI KOTA SUKABUMI BARIS DITILANG

Reporter : ENDANG SUMARDI

Kapala Dines Pahubungan Kota Sukabumi, Abdul Rachman, A.TD. nandeskeun, satiap kandaraan anu diparkir di Jalur Sapédah di Kota Sukabumi baris ditilang. Lantaran éta jalur téh lain keur parkir kandaraan, tapi keur Jalur Sapédah. Anapon maksud jeung tujuannana, nya éta pikeun méré palayanan sakaligus ngaronjatkeun kaamanan jeung katartiban warga masarakat, hususna anu ngagunakeun sapédah.

Tah kulantaran kitu, pihak Dines Pahubungan Kota Sukabumi baris sagancangna nerbitkeun paraturan pikeun ngatur panggunaan éta jalur, kaasup netepkeun jadwal ngagunakeun sapédah di Kota Sukabumi, supaya bisa leuwih aman jeung tartib, sarta teu digunakeun parkir ku kandaraan. Salian ti éta, Kapala Dines Pahubungan Kota Sukabumi ogé geus maréntahkeun ka sakumna aparat Dines Pahubungan Kota Sukabumi, sangkan nindak tegas jeung nilang satiap kandaraan anu diparkir di Jalur Sapédah di Kota Sukabumi.

Sedengkeun Kapala Séksi Palengkepan Jalan Dines Pahubungan Kota Sukabumi, Hadi Purnomo ngajelaskeun, waragad nyieun jeung ngecét jalan pikeun Jalur Sapéda di Kota Sukabumi téh ngahontal Rp. 138 juta, ti APBD (Anggaran Pendapatan jeung Balanja Daérah) Kota Sukabumi Taun 2017. Anapon panjang jalan pikeun éta jalur téh ngahontal 4.658 méter, ti mimiti Jalan Masjid nepi ka Jalan Véteran jeung Jalan Suryakencana. Sedengkeun waragad nyieun jeung ngecét marka jalan di Kota Sukabumi, dina taun 2017 ngahontal Rp. 596 juta, anu ngawengku nyieun jeung ngecét zébra cros, marka solid, marka putus, marka parkir jeung marka teu meunang parkir.

Nyigeung program anu baris dilaksanakeun ku Dines Pahubungan Kota Sukabumi dina taun 2018 ieu, nurutkeun Kapala Séksi Palengkepan Jalan Dines Pahubungan Kota Sukabumi, diantarana ngalaksanakeun panataan sapédah, supaya Jalur Sapédah di Kota Sukabumi bisa éféktif digunakeun ku warga masarakat. Sabab ku ngagunakeun sapédah téh, bisa ngaronjatkeun kabugaran jeung kaséhatan warga masarakat. Disagigireun ti éta, ogé bisa ngurangan polusi hawa jeung lingkungan di Kota Sukabumi, anu diakibatkeun ku gas buang kandaraan. Tah kuayana éta hal téh, ajén kabersihan sarta kasegeran jeung kaséhatan hawa jeung lingkungan di Kota Sukabumi, bisa dijaga jeung dipiara sacara hadé.

Ěta hal téh luyu jeung Visi Pangwangunan Kota Sukabumi Taun 2005-2025, nya éta Ngawujudna Kota Sukabumi Sabagé Puseur Palayanan anu Hadé dina Widang Atikan, Kaséhatan jeung Padagangan di Jawa Barat, anu didadasaran ku Iman jeung Taqwa; sarta Visi Walikota katut Wakil Walikota Sukabumi Taun 2013-2018, nya éta Ku Iman jeung Taqwa Ngawujudkeun Pamaréntahan anu Rahmatan Lil Alamin.