SAKUMNA APARAT JEUNG MASARAKAT SANGKAN SALAWASNA IATNA DINA USUM NGIJIH DANGET IEU

Reporter : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., cumeluk ka sakumna aparat jeung warga masarakat di Kota Sukabumi, sangkan salawasna iatna dina usum ngijih danget ieu. Sabab sakumaha anu kanyahoan ku saréréa, nepi ka danget ieu turunna hujan di Kota Sukabumi téh masih kénéh badag, sarta poténsi bencana taneuh urug jeung caah masih tetep aya. Salajuna dijelaskeun, di wewengkon Kota Sukabumi remen kajadian bencana angin puting beliung, anu ngabogaan daya ngaruksak kana wangunan anu kacida rohakana. Tah ku sabab kitu, sakumna aparat jeung warga masarakat di Kota Sukabumi kudu salawasna siap siaga, malar saupama aya kajadian bencana téh bisa buru-buru diungkulan jeung nyokot tindakan anu tepat, pikeun ngaréngsékeun masalah jeung mayungan warga masarakat. Tah kulantaran kitu, Wali Kota Sukabumi cumeluk ka sakumna aparat wilayah ti mimiti Camat jeung Lurah nepi ka Ketua RW jeung RT, sangkan salawasna daria jeung terus-terusan nepikeun béwara ngeunaan kawaspadaan kana kamungkinan ayana kajadian bencana, ka sakumna lapisan warga masarakat di wewengkonna masing-masing.

Lian ti éta, Wali Kota Sukabumi ogé meredih ka sakumna PNS (Pagawé Negri Sipil) di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, sangkan salawasna usaha satékah polah sakaligus jadi conto anu hadé pikeun sakumna lapisan warga masarakat, sarta bisa ilubiung sacara aktif dina méré béwara ngeunaan kamungkinan ayana kajadian bencana, ku ngagunakeun rupa-rupa média sacara cerdas jeung aya mangpaatna pikeun sakumna lapisan warga masarakat. Saterusna dijelaskeun, Wali Kota Sukabumi salawasna méré kasempetan anu salega-legana ka sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi, boh sacara langsung boh ngaliwatan Telepon, SMS, WhatsApp, Facebook jeung Twitter, pikeun nepikeun béwara ayana kajadian bencana atawa kajadian séjénna di wewengkonna masing-masing, pikeun sagancangna diungkulan jeung diréngsékeun.

Wali Kota Sukabumi ogé ngajelaskeun, dina ahir-ahir ieu sakumna pihak dikagétkeun ku ayana wabah diftéri. Padahal sawatara taun ka tukang, Nagara Indonésia geus dinyatakeun aman tina wabah diftéri. Tah kuayana éta hal téh, Walikota Sukabumi maréntah ka sakumna réngréngan Dlnes Kaséhatan Kota Sukabumi jeung RSUD (Rumah Sakit Umum Daérah) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi, saupama aya kasus diftéri sangkan sagancangna diungkulan sacara hadé jeung daria, ngaliwatan palayanan anu cepet jeung tepat. Anapon usaha jeung tarékah pikeun nyegah kana kamungkinan ayana kajadian wabah éta panyakit téh, diantarana nya éta ku ngaliwatan imunisasi diftéri sacara massif, utamana pikeun golongan anu gampang jeung gancang katular, nya éta balita jeung budak.