SATIAP PAUSAHAAN WAJIB NGADAPTARKEUN SAKUMNA PAGAWÉNA JADI PAMILON BPJS KATANAGAKERJAAN

Reporter : ENDANG SUMARDI

Kapala Widang Hubungan Industrial Dines Tanaga Kerja Kota Sukabumi, Drs. H. Didin Syarifudin, M.Si. nandeskeun, satiap pausahaan di Kota Sukabumi, wajib ngadaptarkeun sakumna pagawéna jadi pamilon BPJS (Badan Panyalagara Jaminan Sosial) Katanagakerjaan. Maksud jeung tujuannana, pikeun nyumponan hak-hak para pagawé, supaya meunang jaminan sosial katanagakerjaan. Disagigireun ti éta, ogé bisa ngaronjatkeun kasajahtraan jeung loyalitas para pagawé dina ngalaksanakeun pancén pagawéannana, sarta bisa ngurangan angka kamiskinan.

Salajuna ditandeskeun, ku jadi pamilon BPJS Katanagakerjaan téh bisa ngabantu ka pausahaan, hususna dina mindahkeun resiko, nya éta saupama aya pagawéna anu ngarandapan musibah kacilakaan dina mangsa digawé, atawa tilar dunya jeung eureun digawé. Sabab BPJS Katanagakerjaan téh, méré jaminan kacilakaan gawé, jaminan tilar dunya jeung jaminan pangsiun gawé. Anapon sasaran kapamilonan BPJS Katanagakerjaan téh, nya éta sakumna pagawé. Sedengkeun pikeun para pagawé anu teu jadi pamilon BPJS Katanagakerjaan mah, saupama ngarandapan musibah kacilakaan atawa tilar dunya téh, pausahaannana wajib méré santunan, anu gedéna luyu jeung gedéna santunan nu aya di BPJS Katanagakerjaan. Ngan saupama éta pagawé téh jadi pamilon BPJS Katanagakerjaan, sakumna santunannana, boh pikeun waragad tatamba jeung nu séjénna, bisa ditanggung sapinuhna ku BPJS Katanagakerjaan. Tah kukituna, satiap pausahaan di Kota Sukabumi, wajib ngadaptarkeun sakumna pagawéna jadi pamilon BPJS Katanagakerjaan, pikeun ngungkulan kamungkinan ayana kajadian anu teu diharepkeun ku sakumna pihak, hususna ku para pagawé dina mangsa ngalaksanakeun pancén pagawéannana.

Nyigeung jumlah pausahaan di Kota Sukabumi, nurutkeun Kapala Widang Hubungan Industrial Dines Tanaga Kerja Kota Sukabumi, dumasar kana data nu aya di Dines Tanaga Kerja Kota Sukabumi, danget ieu ngahontal 400 pausahaan. Ngan tina jumlah éta téh, anu geus ngadaptarkeun para pagawéna jadi pamilon BPJS Katanagakerjaan, kakara 100 pausahaan industri wungkul. Tah kukituna, nepi ka danget ieu masih kénéh réa pausahaan di Kota Sukabumi, anu can paham kana mangpaat BPJS Katanagakerjaan, anu pamustungannana can ngadaptarkeun para pagawéna jadi pamilon BPJS Katanagakerjaan. Tah kulantaran kitu, pihak Dines Tanaga Kerja Kota Sukabumi, baris salawasna usaha satékah polah ngalaksanakeun sosialisasi sakaligus ngaronjatkeun kasadaran ka para pangusaha di Kota Sukabumi, sangkan ngadaptarkeun sakumna pagawéna jadi pamilon BPJS Katanagakerjaan. Sabab satiap pausahaan di Kota Sukabumi, boh pausahaan industri boh pausahaan leutik saperti patokoan, sacara nungtut kudu jeung wajib ngadaptarkeun sakumna pagawéna jadi pamilon BPJS Katanagakerjaan.