KINERJA CAMAT JEUNG LURAH DI KOTA SUKABUMI BARIS SALAWASNA DIÉVALUASI

Reporter : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M. nandeskeun, kinerja Camat jeung Lurah di Kota Sukabumi, hususna dina méré jeung ngaronjatkeun ajén palayanan ka warga masarakat, baris salawasna diévaluasi. Maksud jeung tujuannana, supaya para Camat jeung Lurah bisa ngaronjatkeun alur koordinasi sacara hadé. Lian ti éta, para Camat jeung Lurah ogé diharepkeun sangkan bisa nyiptakeun jeung ngawangun rupa-rupa inovasi anu hadé, anu aya mangpaatna pikeun pamaréntah jeung warga masarakat Kota Sukabumi, hususna dina usaha ngahontal Visi Pangwangunan Kota Sukabumi Taun 2005-2025, nya éta Ngawujudna Kota Sukabumi Sabagé Puseur Palayanan anu Hadé dina Widang Atikan, Kaséhatan jeung Padagangan di Jawa Barat, anu didadasaran ku Iman jeung Taqwa; sarta Visi Walikota katut Wakil Walikota Sukabumi Taun 2013-2018, nya éta Ku Iman jeung Taqwa Ngawujudkeun Pamaréntahan anu Rahmatan Lil Alamin.

Salajuna Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, saupama aya inovasi ti sala sahiji Kacamatan atawa Kalurahan, sangkan langsung disebarkeun ka Kacamatan jeung Kalurahan séjénna nu aya di Kota Sukabumi, supaya para Camat jeung Lurah bisa silih tukeur inovasi. Disagigireun ti éta, para Camat jeung Lurah di Kota Sukabumi, ogé supaya bisa ngahangkeutkeun P2RW (Program Pemberdayaan Rukun Warga) Pamaréntah Kota Sukabumi, sarta méré jeung ngaronjatkeun ajén palayanan ka warga masarakat ka nu leuwih éféktif jeung hadé deui.

Anu teu éléh penting, para Camat jeung Lurah katut sakumna réngréngan Kacamatan jeung Kalurahan di Kota Sukabumi, sangkan salawasna usaha satékah polah ngarojong kana kalancaran sakumna tahapan jeung palaksanaan Pilkada (Pamilihan Kapala Daérah) Bareng Taun 2018, nya éta Pilkada Gubernur katut Wakil Gubernur Jawa Barat sarta Pilkada Walikota katut Wakil Walikota Sukabumi Periodeu Taun 2018-2023.

Saterusna Wali Kota Sukabumi cumeluk ka para Camat jeung Lurah katut sakumna PNS (Pagawé Negri Sipil) di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, dina mangsa mapag jeung palaksanaan Pilkada Bareng Taun 2018, dituntut kudu salawasna nétral. Ngan parandéné kitu, disisi séjén PNS ogé ngabogaan hak pilih dina nangtukeun Paslon (Pasangan Calon) Kapala Daérah ka hareup, anu pamustungannana réa warga masarakat anu nganggap, yén PNS téh ngarojong sala sahiji Paslon Kapala Daérah.

Ěta hal téh lain hartina PNS teu nétral, tapi dina mangsa PNS nyalurkeun hak pilihna, pasti baris milih-milih Paslon Kapala Daérah, mana anu baris dipilihna. Tah kulantaran kitu, éta hal téh ulah dianggap PNS ngarojong atawa ngameunangkeun sala sahiji Paslon Kapala Daérah, sarta ulah dianggap PNS teu nétral jeung jadi pangrojong sala sahiji Paslon Kapala Daérah, sabab PNS ogé ngabogaan hak pilih.