KAMEKARAN TÉHNOLOGI KOMUNIKASI TĚH GEUS NGAROBAH SATIAP ASPÉK KAHIRUPAN MASARAKAT SAPOPOÉ

Reporter : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M. nandeskeun, kamekaran téhnologi komunikasi téh geus ngarobah kagiatan jeung satiap aspék kahirupan masarakat sapopoé, boh dina ngalaksanakeun komunikasi boh dina diajar jeung dina ngalaksanakeun sosialisasi. Anapon pangaruh positip tina téhnologi komunikasi téh, nya éta bisa ngirit waktu jeung nyerderhanakeun komunikasi. Sedengkeun pangaruh négatipna, nya éta bisa nimbulkeun radiasi, diantarana tina gadget ka para panggunana, sarta bisa nimbulkeun masarakat gumantung kana alat téhnologi komunikasi, katut pangaruh séjénna anu diadurényomkeun ku para ahli kaséhatan dunya. Ěta kadua konsékwénsi téh, dibalikeun deui ka masing-masing masarakat, hususna dina nanggap jeung ngungkulan pangaruhna. Leupas tina kanyataan éta, aya pangaruh sosial anu bisa disaksian saban poé ku masarakat. Sabab alat digital ieu téh geus sumarambah jeung ngadominasi kana sakumna kahirupan masarakat, hususna para nonoman.

Panandesan Wali Kota Sukabumi éta téh, ditepikeun dina panyalagaraan AYCI (Asian Youth Camp Indonésia) Taun 2018, di SMA Negri 3 Kota Sukabumi, cindekna tanggal 30 Januari 2018.  Anapon téma nu diangkat dina kagiatan AYCI Taun 2018 téh, nya éta nonoman ngabogaan peran penting di masarakat. Lantaran satiap nonoman hirup dina kaayaan nu béda, sarta bisa méré rupa-rupa aspék kahirupan jeung bisa méré pangaruh ka masarakat dina mangsa ka hareupna.

Saterusna dijelaskeun, panyalagaraan AYCI Taun 2018 ieu téh, ngarupakeun anu ka 3 kalina. Lantaran saméméhna geus dilaksanakeun di Malaysia jeung Thailand, kalayan asmana ASĚAN Youth Camp, sabagé acara ngarakétkeun sosobatan jeung silih tukeur béwara antara siswa SMA di Asia Tenggara. Salian ti éta ogé dijelaskeun, anu mikaresep kana éta kagiatan téh kacida réana. Buktina para pamilon anu miluan kana éta kagiatan téh, lain ngan saukur ti nagara-nagara ASĚAN wungkul, tapi ogé ti nagara-nagara Asia séjénna. Tah kulantaran kitu, ngaran éta kagiatan téh dirobah jadi Asian Youth Camp.

Leuwih jauh dijelaskeun, kamajuan téhnologi komunikasi téh geus mekar kalayan gancang, sarta kacida ngamungkinkeunnana sakumna masarakat pikeun ngagunakeun rupa-rupa alat téhnologi komunikasi, diantarana Médsos (Média Sosial). Sabab ku téhnologi komunikasi téh, sakumna masarakat ngabogaan cara anyar pikeun ngalaksanakeun sosialisasi, tanpa kudu pajonghok sacara langsung. Disagigireun ti éta, cara ngalaksanakeun komunikasi ogé jadi leuwih gampang jeung babari, sarta bisa nanggap jeung nangkep sawarnaning kahirupan sapopoé.