RARANCANG DIPINDAHKEUNNANA STASION K A SUKABUMI KA WEWENGKON SELAKASO TEU JADI

Reporter : ENDANG SUMARDI

Kapala Stasion KA (Karéta Api) Sukabumi, Héru Salam nandeskeun, rarancang dipindahkeunnana Stasion KA Sukabumi  ti Jalan Stasiun Timur, Kalurahan Gunung Parang, Kacamatan Cikolé, Kota Sukabumi ka wewengkon Selakaso, Kalurahan Babakan, Kacamatan Cibeureum, Kota Sukabumi teu jadi. Anu kamungkinan baris jadi, nya éta rarancang ayana panambahan Stasion KA di wewengkon Kota Sukabumi, sarta wewengkon Selakaso Kalurahan Babakan jadi titik séntral panambahan Stasion KA di wewengkon Kota Sukabumi. Saterusna ditandeskeun, éta rarancang téh dina danget ieu keur dikaji jeung diusulkeun ku Pamaréntah Kota Sukabumi ka Pamaréntah Puseur, ngaliwatan Kamentrian Pahubungan RI.

Lantaran basa milu rapat jeung Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daérah) Kota Sukabumi, di Hotél Taman Sari sawatara waktu ka tukang, lain mindahkeun Stasion KA Sukabumi ti Jalan Stasiun Timur Kota Sukabumi ka wewengkon Selakaso, tapi baris aya panambahan Stasion KA anyar di wewengkon Kota Sukabumi, anu tempatna di wewengkon Selakaso. Kapala Stasion KA Sukabumi ngajelaskeun, saupama panambahan Stasion KA di wewengkon Kota Sukabumi geus disaluyuan jeung diwujudkeun, bisa ngaronjatkeun palayanan ka masarakat, hususna para pangguna jasa KA ti wewengkon Kacamatan Cibeureum Kota Sukabumi, lantaran tempat stasionna leuwih deukeut.

Sajumlah masarakat Kota Sukabumi anu remen ngagunakeun jasa KA nganyatakeun teu satuju, saupama Stasion KA Sukabumi dipindahkeun ti Jalan Stasiun Timur Kota Sukabumi ka wewengkon Selakaso, lantaran tempatna baris leuwih jauh, kecuali ditambah. Lantaran saupama ditambah mah baris leuwih ngagampangkeun masarakat anu baris ngagunakeun jasa KA. Sabab masarakat bisa milih Stasion KA nu pang deukeutna, nya éta Stasion KA Sukabumi jeung Stasion KA Selakaso.

Saterusna dijelaskeun, Stasion KA Sukabumi aya di tempat anu strategis, nya éta di puseur dayeuh Kota Sukabumi, sarta gampang dijugjug ti sakabéh jurusan. Ngan pikeun ngarojong kalancaran masarakat dina ngajugjug éta Stasion KA téh, ukur tinggal dilaksanakeun panataan jeung pangaturan sarta panartiban patali marga anu ngajugjug ka Stasion KA Sukabumi, hususna di Jalan Stasiun Timur Kota Sukabumi. Tah kulantaran kitu, sajumlah masarakat Kota Sukabumi anu remen ngagunakeun jasa KA, ngaharepkeun ka sakumna aparat instansi nu aya kaitannana, sangkan salawasna usaha satékah polah jeung terus-terusan ngalaksanakeun panataan jeung pangaturan sarta panartiban patali marga di Jalan Stasiun Timur Kota Sukabumi, pikeun ngarojong kalancaran masarakat dina ngajugjug Stasion KA Sukabumi.