SISTIM SAJALUR DI JALAN STASIUN TIMUR KOTA SUKABUMI DISALUYUAN KU SAKUMNA PIHAK

Reporter : ENDANG SUMARDI

Opsi Rékayasa Patali Marga Sistim Sajalur di Jalan Stasiun Timur Kota Sukabumi anu diajukeun ku Dines Pahubungan Kota Sukabumi, disaluyuan ku sakumna pihak, hususna ku para pamilon diskusi, cindekna tanggal 31 Januari 2018, di Aula Stasion KA (Karéta Api) Sukabumi. Anapon para pamilon diskusi Opsi Rékayasa Patali Marga téh, ngawengku Satlantas (Satuan Lalu Lintas) Polres Sukabumi Kota, Koramil Cikolé, para timer Angkot (Angkutan Kota), PT Persada jeung Kapala Stasion KA Sukabumi.

Kapala Widang LLA (Lalu Lintas jeung Angkutan) Dines Pahubungan Kota Sukabumi, H.R. Imran Whardhani, A.Md.LLAJ., S.IP., M.Si. ngajelaskeun, diskusi Opsi Rékayasa Patali Marga ieu téh, ngarupakeun tahap munggaran pikeun ngungkulan kamacétan jeung pajurawetna patali marga di Jalan Stasiun Timur Kota Sukabumi. Sedengkeun pikeun tahap salajuna, nya éta panetepan waktu uji coba.

Saterusna dijelaskeun, dina mangsa éta Opsi Rékayasa Patali Marga téh diuji coba, satiap kandaraan nu asup ka Jalan Stasiun Timur Kota Sukabumi, boh ti beulah kaler boh ti beulah kulon kudu terus maju nepi kaluar ti beulah wétan, sarta éta hal téh baris terus ditalingakeun jeung diévaluasi ku sakumna aparat instansi jeung lembaga nu aya kaitannana. Maksud jeung tujuannana, naha ku éta Opsi Rékayasa Patali Marga téh bisa ngungkulan kamacétan jeung pajurawetna patali marga di Jalan Stasiun Timur Kota Sukabumi atawa henteu?

Lian ti éta ogé dijelaskeun, saupama ku éta Opsi Rékayasa Patali Marga téh bisa ngungkulan kamacétan jeung pajurawetna patali marga di Jalan Stasiun Timur Kota Sukabumi, baris ditetepkeun sacara definitif, pikeun méré jeung ngaronjatkeun ajén palayanan sarta kaamanan jeung kaayeman ka warga masarakat.

Sedengkeun Kapala Stasion KA Sukabumi, Héru Salam, ngajelaskeun ngarasa gumbira ku dilaksanakeunnana éta diskusi téh. Sabab éta diskusi téh ngarupakeun jawaban sakaligus perhatian jeung kapadulian Pamaréntah Kota Sukabumi, hususna Dines Pahubungan Kota Sukabumi, kana bangbaluh warga masarakat/ ngeunaan kamacétan jeung pajurawetna patali marga di Jalan Stasiun Timur Kota Sukabumi.

Salajuna dijelaskeun, éta bangbaluh warga masarakat téh, sempet ditepikeun basa milu rapat jeung Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daérah) Kota Sukabumi, di Hotél Taman Sari Sukabumi sawatara bulan kaliwat, sarta diperhatikeun jeung ditindaklaju ku Dines Pahubungan Kota Sukabumi, ku ngalaksanakeun diskusi ngeunaan Opsi Rékayasa Patali Marga Sistim Sajalur di Jalan Stasiun Timur Kota Sukabumi. Tah kuayana éta hal téh, Kapala Stasion KA Sukabumi ngahaturkeun nuhun ka Dines Pahubungan Kota Sukabumi, anu geus ngalaksanakeun éta diskusi, pikeun ngungkulan kamacétan jeung pajurawetna patali marga di Jalan Stasiun Timur Kota Sukabumi.

Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, PT KAI (Karéta Api Indonésia) geus ilubiung ngabantu ngalayanan warga masarakat Kota Sukabumi hususna anu ngagunakeun jasa KA, nya éta dina saban bulanna rata-rata ngahontal 55 rébu panumpang, sarta éta hal téh kudu meunang perhatian ti sakumna pihak, hususna ku sakumna instansi jeung lembaga nu aya kaitannana.