WAKIL WALI KOTA SUKABUMI NITÉNAN PANYALAGARAAN IMUNISASI DIFTÉRI DI KOTA SUKABUMI

Reporter : ENDANG SUMARDI

Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.M.Pd., dibarengan ku Kapala Widang P2P (Panyegahan jeung Pangadalian Panyakit) Dines Kaséhatan Kota Sukabumi, dr. Lulis Délawati, niténan panyalagaraan imunisasi diftéri di Kota Sukabumi, anu dilaksanakeun ku Dines Kaséhatan Kota Sukabumi di sakumna sakola jeung madrasah di Kota Sukabumi, cindekna tanggal 6 Pébruari 2018, diantarana di SD Negri Begég jeung SD Negri Lembursitu Kota Sukabumi.

Dina kasempetan éta, Wakil Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, sangkan panyalagaraan imunisasi diftéri di Kota Sukabumi téh, bisa lumangsung kalayan hadé jeung lancar sarta bisa ngahontal targét 100 peresén, malar ka hareupna Kota Sukabumi bersih tina panyakit diftéri. Saterusna dijelaskeun, pikeun ngawujudkeun éta hal téh, diperlukeun gawé anu rancagé ti sakumna pihak, hususna instansi jeung lembaga nu aya kaitannana, ti mimiti sakola, orang tua jeung sakumna élemén warga masarakat Kota Sukabumi séjénna, Anapon usaha pikeun ngarojong kalancaran panyalagaraan imunisasi difteri di Kota Sukabumi téh, Pamaréntah Kota Sukabumi ngaliwatan Dines Kaséhatan Kota Sukabumi geus ngalaksanakeun Sosialisasi ORI (Outbréak Résponse Immunization) Diftéri di Kota Sukabumi Taun 2018, ka kapala sakola, guru, Puskesmas, TNI, Polri jeung lembaga lianna.

Wakil Wali Kota Sukabumi nandeskeun, panyalagaraan imunisasi difteri di Kota Sukabumi téh kacida diperlukeunnana, sabab Kota Sukabumi ditetepkeun sabagé KLB (Kajadian Luar Biasa) Diftéri. Saterusna ditandeskeun, dumasar kana laporan ti Dines Kaséhatan Kota Sukabumi, aya 7 kasus diftéri di Kota Sukabumi, diantara saurang positif diftéri jeung 6 urang dinyatakeun suspéct diftéri. Lian ti éta ogé ditandeskeun, panyalagaraan imunisasi diftéri ieu téh, ngarupakeun sala sahiji usaha jeung tarékah sarta wujud nyata perhatian jeung kapadulian Pamaréntah Kota Sukabumi, pikeun nyegah nularna jeung nyebarna panyakit diftéri di Kota Sukabumi. Lantaran nularna jeung nyebarna éta panyakit téh gampang jeung gancang pisan, sarta bisa nimbulkeun tilar dunya.

Sedengkeun Kapala Widang P2P Dines Kaséhatan Kota Sukabumi, dr. Lulis Délawati ngajelaskeun, Kota Sukabumi ngarupakeun sala sahiji daérah tina 15 daérah Kota jeung Kabupatén di Jawa Barat anu ngalaksanakeun imunisasi diftéri. Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, imunisasi diftéri ieu téh, baris dilaksanakeun sacara massif, di satiap sakola jeung madrasah, Posyandu, fasilitas kaséhatan jeung pakantoran anu ngamungkinkeun, cindekna dina bulan Pébruari 2018, sarta dina bulan Juni jeung bulan Désémber 2018, kalayan targét imunisasina ngahontal 112.000 urang umur sataun nepi ka 19 taun.