GEDONG ANYAR BLOK F STIKES SUKABUMI GEUS DIRESMIKEUN KU WALI KOTA SUKABUMI

Reporter : ENDANG SUMARDI

Gedong Anyar Blok F STIKES (Sekolah Tinggi Ilmu Keséhatan) Sukabumi, geus diresmikeun ku Wali Kota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., ditandaan ku ngagunting pita jeung nanda tangan prasasti, cindekna dina Dies Natalis Ka 11 STIKES Sukabumi, tanggal 13 Pébruari 2018, di Buruan Kampus STIKES Sukabumi, Jalan Karamat Nomor 36, Kalurahan Karamat, Kacamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi.

Dina biantarana, Wali Kota Sukabumi kalayan asmana pribadi katut Kapala Daerah sarta pamaréntah jeung warga masarakat Kota Sukabumi, ngahaturkeun nuhun sakaligus ngawilujengkeun ka sakumna réngréngan STIKES Sukabumi, anu geus nyalagarakeun Dies Natalis Ka 11 sakaligus ngaresmikeun Gedong Anyar Blok F STIKES Sukabumi.

Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, ku dicalagarakeun Dies Natalis Ka 11 jeung ngaresmikeun Gedong anyar STIKES Sukabumi téh, bisa méré sakaligus ngaronjatkeun kaamanan jeung katengtreman sarta kasajahtraan ka sakumna kulawarga STIKES Sukabumi. Salian ti éta, ogé bisa ngahudangkeun jeung ngaronjatkeun sumanget ka sakumna réngréngan STIKES Sukabumi, hususna dina méré jeung ngaronjatkeun ajén palayanan atikan ka warga masarakat.

Ěta hal téh luyu jeung Visi Pangwangunan Kota Sukabumi Taun 2005-2025, nya éta Ngawujudna Kota Sukabumi Sabagé Puseur Palayanan anu Hadé dina Widang Atikan, Kaséhatan jeung Padagangan di Jawa Barat, anu didadasaran ku Iman jeung Taqwa; sarta Visi Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi Taun 2013-2018, nya éta Ku Iman jeung Taqwa Ngawujudkeun Pamaréntahan anu Rahmatan Lil Alamin.

Hadir dina kasempetan éta, Asistén Paékonomian jeung Pangwangunan Setda Kota Sukabumi, H. Dédén Soléhudin, S.Ag., M.M., para Kapala OPD (Organisasi Parangkat Daérah) katut instansi nu aya kaitannana, Camat Gunung Puyuh, Fajar Rajasa, S.STP., M.Si., Lurah Karamat, Héry Purnomo, S.H., Réngréngan Pangurus Yayasan Pendidikan Tinggi Kusumah Bangsa Kota Sukabumi, Ketua katut Réngréngan Sénat Akademik STIKES Sukabumi, para Dosén jeung Staf Administrasi STIKES Sukabumi, Persidén BEM (Badan Ěksékutif Mahasiswa) STIKES Sukabumi, sarta para tamu ondangan lianna.