SATIAP PASLON KAPALA DAÉRAH TEU MEUNANG KAMPANYEU DI 3 TEMPAT

Reporter : ENDANG SUMARDI

Dina mangsa kampanyeu Pilkada (Pamilihan Kapala Daérah) Kota Sukabumi Taun 2018 anu dilaksanakeun dina patengahan bulan Pébruari nepi ka patengahan bulan Juni 2018 nu bakal datang, Ketua Panwaslu (Panitia Pangawas Pamilu) Kota Sukabumi, Muhammad Aminnudin, cumeluk ka sakumna Paslon (Pasangan Calon) Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi anu miluan Pilkada Kota Sukabumi Taun 2018, sangkan teu kampanyeu di 3 tempat, nya éta tempat ibadah, atikan jeung kantor pamaréntahan. Lantaran luyu jeung katangtuan aturan katut undang-undang Pamilu (Pamilihan Umum), satiap Paslon Kapala Daérah dilarang kampanyeu di 3 éta tempat.

Tah kulantaran kitu, sakumna Paslon Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi, sangkan patuh jeung taat kana katangtuan aturan jeung undang-undang anu ditetepkeun. Maksud jeung tujuannana, nya eta sangkan taya palanggaran dina palaksanaan kampanyeu éta Pilkada. Salajuna ditandeskeun, saupama aya Paslon Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi anu ngareumpak kana éta katangtuan aturan jeung undang-undang, pihak Panwaslu Kota Sukabumi baris nindak tegas, gawé bareng jeung Polda Jabar katut Polres Sukabumi Kota sarta instansi nu aya kaitannana, kalayan baris ditibanan sangsi luyu tingkat palanggarannana.

Salian ti éta, Ketua Panwaslu Kota Sukabumi ogé cumeluk ka sakumna Paslon Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi, sarta ka Timsés (Tim Suksés), rélawan jeung simpatisan Paslon Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi masing-masing, sangkan salawasna usaha satékah polah ngajaga stabilitas sosial jeung kondusifitas wilayah Kota Sukabumi, dina satiap ngalaksanakeun kampanyeu, luyu jeung jadwal anu ditetepkeun ku KPU (Komisi Pamilihan Umum) Kota Sukabumi.

Ketua Panwaslu Kota Sukabumi ogé cumeluk ka sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi, saupama nempo aya indikasi palanggaran kana palaksanaan éta Pilkada, bisa langsung lapor atawa ngadu ka Panwaslu Kota Sukabumi sacara online, pikeun sagancangna ditindaklaju jeung diungkulan sacara optimal, luyu jeung katangtuan aturan katut undang-undang anu ditetepkeun.
Saterusna dijelaskeun, laporan jeung pangaduan palanggaran dina palaksanaan Pilkada sacara online téh, salian pikeun ngagancangkeun jeung ngagampangkeun laporan atawa pangaduan ti warga masarakat, ogé pikeun ngagancangkeun Patugas Panwaslu Kota Sukabumi dina nindaklaju jeung ngungkulannana, pikeun ngarojong kalancaran palaksanaan éta Pilkada. Disagigireun ti éta, laporan atawa pangaduan palanggaran dina palaksanaan Pilkada sacara online téh, bisa ngaronjatkeun ilubiung warga masarakat Kota Sukabumi, dina nalingakeun jeung niténan sarta ngalaporkeun atawa pangaduan palanggaran dina palaksanaan éta Pilkada sacara gampang, sarta éféktif jeung éfisién.