PANANEMAN BATU MUNGGARAN PANGWANGUNAN SÉNTRA KULINÉR DI TAMAN CIKONDANG

Reporter : ENDANG SUMARDI

Pananeman Batu Munggaran Pangwangunan Séntra Kulinér di Taman Cikondang, Kalurahan Cikodang, Kacamatan Citamiang, Kota Sukabumi, geus dilaksanakeun ku Wali Kota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.M.Pd., Kapala DLH (Dines Lingkungan Hirup) Kota Sukabumi, Drs. Adil Budiman, M.Si., jeung Pingpinan Bank BJB Cabang Sukabumi, Graha Noviana, cindekna tanggal 14 Pébruari 2018.

Dina kasempetan éta, dilaksanakeun Panandatanganan Berita Acara Sérén Sumérén Waragad CSR ti Bank BJB Cabang Sukabumi ka Pamaréntah Kota Sukabumi anu gedéna Rp. 397 juta, pikeun waragad ngawangun 34 Kios Séntra Kulinér di Taman Cikondang, ku Pingpinan Bank BJB Cabang Sukabumi jeung Kapala DLH Kota Sukabumi, disaksian ku Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi. Hadir dina kasempetan éta, para Kapala OPD (Organisasi Parangkat Daérah), para Camat jeung Lurah, sarta para tamu ondangan séjénna.

Wali Kota Sukabumi dina biantarana ngajelaskeun, Pangalolaan Wangunan Kios Séntra Kulinér di ieu taman téh, tetep dicekel jeung ditalingakeun ku DLH Kota Sukabumi, sarta para padagang nu aya di hareupeun Taman Cikondang, bisa nempatan jeung ngeusian kios nu aya di ieu taman, saupama pangwangunan kiosna geus réngsé.

Lantaran maksud jeung tujuan diwangunna Kios Séntra Kulinér di Taman Cikondang téh, salian ti sabagé sala sahiji usaha jeung tarékah sarta wujud nyata perhatian jeung kapadulian Pamaréntah Kota Sukabumi, hususna dina ngabantu para padagang, ogé pikeun nata jeung ngabenahan Wisata Kulinér di Taman Cikondang.

Lian ti éta, Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun ka DLH Kota Sukabumi sarta ka para padagang jeung sakumna lapisan warga masarakat nu aya di sabudeureun Taman Cikondang, sangkan salawasna usaha satékah polah ngajaga kaamanan jeung kabersihan di Taman Cikondang jeung di sabudeureunnana, malah mandar kaayaannana tetep aman jeung ayem, sarta bersih jeung asri.

Saréngséna ngalaksanakeun pananeman batu munggaran Pangwangunan Séntra Kulinér di Taman Cikondang, Wali Kota Sukabumi ngadongdon sakaligus niténan pangwangunan Sumur Artésis, cindekna di Jalan Merdéka, Kalurahan Cipanengah, Kacamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, sarta pangwangunan Gedong Kasenian Kota Sukabumi, GOR (Gelanggang Olah Raga) Remaja Merdéka Kota Sukabumi jeung Gedong Gakin Céntré RSUD (Rumah Sakit Umum Daérah) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi.