KETUA UMUM DP MUI KOTA SUKABUMI NGUTUK PANYEBAR HOAX

Reporter : ENDANG SUMARDI

Ketua Umum DP MUI (Déwan Pingpinan Majelis Ulama Indonésia) Kota Sukabumi, Prof. Dr. K.H. Dédi Ismatullah Machdi, S.H., M.Hum. ngutuk panyebar hoax atawa béwara anu teu bener, lantaran dina ahir-ahir ieu réa hoax anu sumebar sarta ngageunjleungkeun masarakat. Tah kulantaran kitu, Ketua Umum DP MUI Kota Sukabumi cumeluk ka sakumna lapisan masarakat hususna umat Islam di Kota Sukabumi, supaya salawasna ngalaksanakeun tabayun atawa néangan kajelasan ngeunaan béwara anu sumebar nepi ka jelas jeung bener kaayaannana, sakaligus naliti jeung nyaring béware anu sumebar, naha éta béwara téh luyu atawa henteu jeung data katut kanyataannana di lapangan.

Ěta hal téh ditepikeun ku Ketua Umum DP MUI Kota Sukabumi, dina Rakor (Rapat Koordinasi) MUI Kota Sukabumi, cindekna tanggal 15 Pébruari 2018, di Gedong Pusat Kajian Islam Kota Sukabumi. Anapon maksud jeung tujuan dilaksanakeunnana éta rapat téh, nya éta ngabahas usaha pikeun ngungkulan rupa-rupa isu atawa hoax anu sumebar di masarakat. sakaligus nyaluyukeun persépsi dina usaha ngungkulan éta isu atawa hoax. Hadir dina kasempetan éta, Dandim 0607 Kota Sukabumi, Létkol Inf. Mohammad Mahfud As’at, S.IP., Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Susatyo Purnomo Condro, S.H., S.I.K., M.Si., unsur Pamaréntah Kota Sukabumi katut Kajaksaan Negri Sukabumi.

Ketua Umum DP MUI Kota Sukabumi ogé ngajelaskeun, ka hareup MUI Kota Sukabumi katut Polres Sukabumi Kota, baris ngaronjatkeun jeung nguatan Dai Kamtibmas (Kaamanan jeung Katartiban Masarakat), anu pancén jeung pungsina méré rupa-rupa béwara ngeunaan béla nagara ka sakumna masarakat. Salajuna dijelaskeun, Dai Kamtibmas ieu téh geus dibentuk ku Kemenag (Kementrian Agama), sarta dina danget ieu tinggal dibéré palatihan saacan turun ka lingkungan masarakat.

Sedangkeun Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Susatyo Purnomo Condro, S.H., S.I.K., M.Si., kacida ngabagéakeunnana sakaligus méré pangajén anu saluhur-luhurna ka MUI Kota Sukabumi, anu geus nyalagarakeun ieu rapat, anu dijerona dieusi ku diskusi ngeunaan rupa-rupa pasualan nu aya masarakat. Salian ti éta, Kapolres Sukabumi Kota ogé cumeluk sakaligus meredih ka para alim ulama di Kota Sukabumi, sangkan dina ngalaksanakeun dawah téh lain ngan saukur ka masarakat wungkul, tapi ogé dilaksanakeun di dunya maya. Maksud jeung tujuannana, malar masarakat anu aktip ngagunakeun dunya maya, bisa nyingkahan rupa-rupa isu atawa hoax, sarta bisa ngungkulan jeung merangannana sacara arip.