SAKUMNA WARGA MASARAKAT KOTA SUKABUMI SANGKAN USAHA SATÉKAH POLAH NGAJAGA KAAMANAN

Reporter : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., cumeluk sakaligus meredih ka sakumna warga masarakat Kota Sukabumi, sangkan usaha satékah polah ngajaga kaamanan jeung katartiban sarta kaayeman jeung karukunan, dibarengan ku silih hargaan jeung silih hormat ka sasama umat agama. Hal éta téh ditepikeun ku Wali Kota Sukabumi, dina biantara basa niténan Malem Taun Anyar Imlék atawa Taun Anyar China 2569, cindekna tanggal 15 Pébruari 2018, di Vihara Widhi Sakti, Jalan Pajagalan Nomer 20 Kota Sukabumi, anu direuah-reuah ku pintonan Barongsay.

Sedengkeun para pajabat anu marengan Wali Kota Sukabumi dina éta kasempetan, nya éta Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Susatyo Purnomo Condro, S.H., S.I.K., M.Si., Dandim 0607 Kota Sukabumi, Létkol Inf. Mohammad Mahfud As’at, S.IP., PLT (Palaksana Tugas) Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, Drs. H. Saléh Makbullah, M.Si., Asistén Pamaréntahan Setda Kota Sukabumi, Drs. H. Andri Setiawan, M.M., Asistén Paékonomian jeung Pangwangunan Setda Kota Sukabumi, H. Dédén Soléhudin, S.Ag., M.M., Asistén Administrasi Setda Kota Sukabumi, Drs. H. Kostaman, M.M., Kapala Dines Pol PP (Polisi Pamong Praja) Kota Sukabumi, Yadi Mulyadi, S.STP., M.Si., Camat Warudoyong, Drs. R. Samiarto, M.Si., jeung Lurah Nyomplong, Ědi Sukarya, S.H.

Dina Malem Taun Anyar Imlék téh, lain ukur dihadiran ku warga katurunan Tionghoa wungkul, tapi warga masarakat di sabudeureun Vihara Widhi Sakti ogé milu nyaksian pintonan Barongsay, sakaligus méré angpau ka Barongsay anu keur minton. Sedengkeun Wali Kota Sukabumi, dina éta kasempetan masrahkeun bantuan sarana kaagamaan ka 5 Vihara di Kota Sukabumi, anu ngawengku Vihara Widhi Sakti, Vihara Dharma Ratna, Vihara Tri Dharma, Vihara Vimala Kitri jeung Vihara Metta Maitreya.

Disagigireun ti éta, Wali Kota Sukabumi ogé ngingetan sakaligus meredih ka sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi, sangkan teu miralkeun isu atawa hoax ngeunaan ancaman ka tokoh agama. Tapi éta isu atawa hoax téh kudu disikepan jeung diungkulan ku sakumna lapisan warga masarakat, ku cara salawasna ngaronjatkeun kawaspadaan sakaligus ngajaga kaamanan jeung katartiban sarta kaayeman jeung karukunan, diantarana ku ngaronjatkeun jeung ngamekarkeun Siskamling (Sistim Kaamanan Lingkungan) atawa Ronda Malem di wewengkonna masing-masing.

Lantaran usaha dina ngajaga kaamanan jeung katartiban sarta kaayeman jeung karukunan teh, lain ngarupakeun pancén jeung tanggungjawab pamaréntah jeung aparat kaamanan wungkul, tapi ngarupakeun pancén jeung tanggungjawab sakumna pihak, nya éta pamaréntah, aparat kaamanan jeung sakumna lapisan warga masarakat. Salajuna Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, ku dironjatkeun jeung dimekarkeunnana Siskamling téh, bisa ngaronjatkeun kaamanan jeung katartiban sarta kaayeman jeung karukunan, pikeun ngarojong kalancaran rupa-rupa kagiatan jeung kahirupan warga masarakat sapopoé, hususna di Kota Sukabumi.