PANGÉLING-NGÉLING TEPUNG TAUN POÉ JADI KA 104 KOTA SUKABUMI TAUN 2018 TINGGAL SABULAN LEUWIH DEUI

Reporter : ENDANG SUMARDI

Pangéling-ngéling Tepung Taun Poé Jadi Ka 104 Kota Sukabumi Taun 2018, cindekna tanggal 1 April 2018 nu bakal datang, tinggal sabulan leuwih deui. Sakumaha anu dijelaskeun ku Wali Kota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., Pangéling-ngéling Tepung Taun Poé Jadi Ka 104 Kota Sukabumi Taun 2018 téh, ngarupakeun pangéling-ngéling anu pamungkas pikeun Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi Periodeu Taun 2013-2018, sabab mangsa kapamingpinan Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi Periodeu Taun 2013-2018 réngsé dina tanggal 13 Méi 2018 nu bakal datang.

Tah kulantaran kitu Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun ka sakumna pihak, sangkan dina Pangéling-ngéling Tepung Taun Poé Jadi Ka 104 Kota Sukabumi Taun 2018, tanggal 1 April 2018 nu bakal datang, sakumna proyék strategis anu dilaksanakeun di Kota Sukabumi, saperti GOR (Gelanggang Olah Raga) Remaja Merdéka Kota Sukabumi, Gedong Kasenian Kota Sukabumi jeung Gedong Gakin Center RSUD (Rumah Sakit Umum Daérah) R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi, bisa diresmikeun panggunaannana, supaya bisa sagancangna dimangpaatkeun sahadé-hadéna ku sakumna lapisan warga masarakat. Lantaran pikeun satiap Kapala Daérah ngarupakeun sala sahiji kagumbiraan jeung kareueusan, saupama hasil-hasil pangwangunan anu dilaksanakeun bisa dimangpaatkeun pikeun sagedé-gedéna kapentingan warga masarakat.

Salian ti éta, sakumna rarancang kagiatan anu kacantum dina DPA (Dokumén Palaksanaan Anggaran) di satiap SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, sangkan tahapan kagiatannana bisa sagancangna dilaksanakeun, utamana pikeun kagiatan fisik konstruksi anu ajénna gedé jeung ngabutuhkeun waktu anu panjang, supaya kagiatan lélangna bisa dilaksanakeun sagancangna. Salajuna ditandeskeun, pikeun satiap Kapala Daérah, tangtu baris ngarasa gumbira jeung reueus, saupama dina mangsana masrahkeun pucuk kapamingpinan ka Pajabat Wali Kota Sukabumi cindekna dina tanggal 13 Méi 2018 nu bakal datang, lantaran baris ninggalkeun légacy atawa ajén utama kapamingpinan, boh anu sipatna pisik boh anu sipatna non pisik.

Tah kukituna, husus pikeun kagiatan anu sipatna sederhana jeung teu ngabutuhkeun waktu anu panjang, Wali Kota Sukabumi meredih ka satiap SKPD sangkan bisa sagancangna dimimitian jeung bisa sagancangna diréngsékeun. Sedengkeun pikeun kagiatan anu kompléks jeung ngabutuhkeun waktu anu panjang, sangkan prosés lélangna bisa réngsé dina awal bulan Méi 2018 nu bakal datang. Lantaran Wali Kota Sukabumi hayang masrahkeun kagiatan jeung pagawéan ka Pajabat Wali Kota Sukabumi anu geus on the track, sarta progrés pikeun ngahontal jeung ngawujudkeunnana geus kajadwal sacara hadé, sarta teu nimbulkeun karuwetan dina mangsa nu bakal datang, boh tina sisi hukum boh tina sisi administrasina.