DISDUKCAPIL KOTA SUKABUMI USAHA SATÉKAH POLAH NGAHONTAL TARGÉT NYIEUN Ě-KTP

Reporter : ENDANG SUMARDI

Disdukcapil (Dines Kapadumukan jeung Panyatetan Sipil) Kota Sukabumi, usaha satékah polah ngahontal targét nyieun Ě-KTP (Kartuh Tanda Padumuk éléktronik), pikeun warga masarakat Kota Sukabumi. Tah pikeun ngahontal éta targét téh, Disdukcapil Kota Sukabumi geus nyiapkeun sajumlah 5.000 balangko é-KTP, pikeun ngaganti Sukat (Surat Katerangan) Padumuk Saheulaanan anu dibikeun ka warga masarakat Kota Sukabumi, sarta pikeun anu kakara nyieun.

Kapala Disdukcapil Kota Sukabumi, Iskandar, S.IP., M.T. ngaharepkeun, éta targét nyieun é-KTP téh bisa sagancangna dihontal jeung diwujudkeun, lantaran di Kota Sukabumi dina danget ieu keur dilaksanakeun Kampanyeu Pilkada (Pamilihan Kapala Daérah) Bareng Taun 2018, boh Pilkada Gubernur katut Wakil Gubernur Jawa Barat boh Pilkada Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi.

Sedengkeun targét nyieun é-KTP ieu téh, sagemblengna ngahontal 240.816 é-KTP, sarta nepi ka danget ieu téh geus ngahontal 235.000 é-KTP atawa geus ngahontal 98 peresén. Tah kulantaran kitu, targét nyieun é-KTP anu kudu sagancangna dihontal téh ngan ukur 5.816 é-KTP deui atawa ngan ukur 2 peresén deui. Sabab sakumna warga masarakat Kota Sukabumi anu ngagunakeun Sukat Padumuk Saheulaanan jeung anu geus umur 17 taun, dina mangsa mapag Pilkada Bareng Taun 2018 kudu geus ngabogaan é-KTP, sabagé sala sahiji pasaratan pikeun nyalurkeun hak pilihna.

Anapon usaha pikeun ngahontal éta targét téh, pihak Disdukcapil Kota Sukabumi terus usaha satékah polah méré palayanan nyieun dokumén kapadumukan ka sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi, hususna KK (Kartuh Kulawarga) jeung é-KTP ka satiap pamukiman warga masarakat, pasar, sakola, pausahaan, Lapas (Lembaga Pamasarakatan) jeung tempat-tempat séjénna, ngaliwatan Program Si Jempol (Siap Jemput Bola) Palayanan Nyieun Dokumén Kapadumukan.

Tah kulantaran kitu, Kapala Disdukcapil Kota Sukabumi cumeluk sakaligus meredih ka sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi anu ngagunakeun Sukat Padumuk Saheulaanan sangkan ditukeurkeun jeung é-KTP, ngaliwatan kacamatannana masing-masing. Kitu deui ka sakumna lapisan warga masarakat Kota Sukabumi anu geus umur 17 taun, sangkan sagancangna nyieun Dokumén Kapadumukan hususna KK jeung é-KTP, boh ngaliwatan Program Si Jempol Palayanan Nyieun Dokumén Kapadumukan, boh datang langsung ka Disdukcapil Kota Sukabumi. Lantaran stok balangko é-KTP nu aya di Disdukcapil Kota Sukabumi, geus nyukupan kabutuhan.