SISTIM SAJALUR DI JALAN STASIUN TIMUR KOTA SUKABUMI KEUR DIUJI COBA

Reporter : ENDANG SUMARDI

Kapala Widang LLA (Lalu Lintas jeung Angkutan) Dines Pahubungan Kota Sukabumi, H.R. Imran Whardhani, A.Md.LLAJ., S.IP., M.Si. nandeskeun, Sistim Sajalur di Jalan Stasiun Timur Kota Sukabumi, dina danget ieu keur diuji coba. Salajuna ditandeskeun, dilaksanakeunnana uji coba Sistim Sajalur di Jalan Stasiun Timur Kota Sukabumi téh, nya éta nindak laju hasil rapat tanggal 31 Januari 2018 jeung tanggal 7 Pébruari 2018, ngeunaan ngungkulan pagaliwota jeung kamacétan patalimarga di éta jalan.

Salian ti éta ogé ditandeskeun, uji coba Sistim Sajalur di Jalan Stasiun Timur Kota Sukabumi téh, dilaksanakeun salila dua minggon, cindekna ti tanggal 26 Pébruari 2018 nepi ka tanggal 11 Maret 2018, sarta dina saban poéna pihak Widang LLA Dines Pahubungan Kota Sukabumi ngerahkeun jeung nyiagakeun sajumlah 6 personil, ditambah personil ti Satlantas (Satuan Lalu Lintas) Polres Sukabumi Kota. Leuwih jauh ditandeskeun, salila dilaksanakeun uji coba baris diévaluasi pikeun saterusna ditindak laju, naha éta sistim sajalur téh bisa terus dilaksanakeun atawa moal. Sabab éta hal téh gumantung kana hasil évaluasi salila éta sistim diuji coba, naha aya parobahan atawa henteu kana pagaliwota jeung kamacétan patalimarga di éta jalan.

Kapala Widang LLA Dines Pahubungan Kota Sukabumi ngaharepkeun, ku dilaksanakeunnana uji coba éta sistim téh, bisa ngurangan kana pagaliwota jeung kamacétan patalimarga di Jalan Stasiun Timur Kota Sukabumi. Saterusna dijelaskeun, dina éta uji téh aya sababara ruas jalan di Jalan Stasiun Timur anu dirékayasa, nya éta sakumna kandaraan boh roda opat boh roda dua anu datang ti beulah kalér ka kidul jeung anu datang ti beulah kulon ka wétan, kudu asup ka Jalan Tembus Stasiun Timur ngajugjug ka beulah wétan, salajuna kaluar jeung terus asup ka Jalan Otista.

Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, saméméh dilaksanakeun uji coba téh, pihak Widang LLA Dines Pahubungan Kota Sukabumi geus ngalaksanakeun sosialisasi ka sakumna lapisan warga masarakat, hususna ka para pangamudi kandaraan roda opat jeung roda dua anu liwat ka Jalan Stasiun Timur, cindekna ti tanggal 19 nepi ka tanggal 25 Pébruari 2018. Lian ti éta ogé dijelaskeun, salila dilaksanakeun sosialisasi, pihak Widang LLA Dines Pahubungan Kota Sukabumi nyiapkeun rambu-rambu patalimarga jeung sétting traffic light, sarta sepanduk jeung pamphlét béwara ka sakumna lapisan warga masarakat.