DINES SOSIAL KOTA SUKABUMI GEUS NGALAKSANAKEUN ROADSHOW BANSOS PKH TAUN 2018

Reporter : ENDANG SUMARDI

Dines Sosial Kota Sukabumi, geus ngalaksanakeun Roadshow Bansos (Bantuan Sosial) PKH (Program Kulawarga Harepan) Taun 2018, ka 3 kacamatan di Kota Sukabumi, nya éta Kacamatan Cikolé tanggal 20 Pébruari 2018, Kacamatan Gunung Puyuh tanggal 21 Pébruari 2018, jeung Kacamatan Cibeureum tanggal 22 Pébruari 2018.

Asistén Paékonomian jeung Pangwangunan Setda Kota Sukabumi, H. Dédén Soléhudin, S.Ag., M.M. ngajelaskeun, dilaksanakeunnana Roadshow Bansos PKH ka 3 éta kacamatan téh, sabagé sala sahiji usaha Pamaréntah Kota Sukabumi, pikeun méré pangaweruh ka warga masarakat hususna ka para KPM (Kulawarga Panarima Mangpaat) Bansos PKH di ka 3 éta kacamatan, malah mandar dina palaksanaan panyalurannana tepat sasaran. Salajuna dijelaskeun, Bansos PKH ieu téh ngarupakeun Program Nasional. Anapon maksud jeung tujuannana, nya éta pikeun ngaronjatkeun kasajahtraan warga masarakat. Tah kulantaran kitu, ieu program téh kudu dirojong jeung dibantru ku sakumna pihak. Salian ti éta, Asistén Paékonomian jeung Pangwangunan Setda Kota Sukabumi ogé ngaharepkeun, ku dilaksanakeunnana éta roadshow téh, warga masarakat hususna para KPM Bansos PKH di ka 3 éta kacamatan téh, ka hareupna kudu bisa méré mangpaat, lain jadi panarima mangpaat.

Sedengkeun PLT (Palaksana Tugas) Kapala Dines Sosial Kota Sukabumi, Hudi Kodir Wahyu, S.Sos., M.K.M. ngajelaskeun, dina satiap kagiatan roadshow téh, ngan ukur diiluan ku 50 nepi ka 60 KPM Bansos PKH, sabagai pawakilan ti satiap kacamatan. Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, PKH téh lain ngan saukur dilaksanakeun di Indonésia wungkul, tapi ogé dilaksanakeun di nagara-nagara séjénna, sarta bisa ngaronjatkeun kasajahtraan warga masarakatna, kaasup di Indonésia. Salajuna dijelaskeun, Bansos PKH ieu téh dipasrahkeun ka warga masarakat anu miskin pisan, sarta meunang rupa-rupa bantuan, nya éta salian ti Bansos PKH ogé meunang KIS (Kartuh Indonésia Séhat), KIP (Kartuh Indonésia Pinter) jeung BPNT (Bantuan Pangan Non Tunéy).

Nyigeung jumlah KPM Bansos PKH, nurutkeun  PLT Kapala Dines Sosial Kota Sukabumi, di Indonésia jumlahna ditambah jadi 10 juta KPM. Kitu deui di Kota Sukabumi, anu saméméhna jumlahna 5.100 KPM jadi 9.700 KPM. Saterusna dijelaskeun, dina roadshow éta téh, para KPM Bansos PKH dibéré pamahaman, sangkan ulah hayang salawasna asup kana éta program, tapi kudu aya parobahan jeung paningkatan, nya éta tina miskin pisan jadi miskin, sarta tina miskin jadi rawan miskin jeung saterusna.