MASARAKAT SUKABUMI DIGEUNJLEUNGKEUN KU AYANA BÉWARA ODGJ ANU NYERANG PONDOK PASANTRÉN

Reporter : ENDANG SUMARDI

Anyar-anyar ieu, warga masarakat Sukabumi digeunjleungkeun ku ayana béwara ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa), anu nyerang sajumlah Pondok Pasantrén di Sukabumi. Salian ti éta, warga masarakat Sukabumi ogé diiburkeun ku ayana hoax atawa béwara bohong, anu remen muncul jeung nyebar di Médsos (Média Sosial). Tah kulantaran kitu, Polres Sukabumi Kota ngogan ratusan santri sarta rois katut roisah Pondok Pasantrén di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota, cindekna dina tanggal 22 Pébruari 2018, di Gedong Pusat Kajian Islam Kota Sukabumi.

Anapon maksud jeung tujuannana, sakumaha anu dijelaskeun ku Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Susatyo Purnomo Condro, S.H., S.I.K., M.Si., nya éta ngabahas éta masalah sacara babarengan antara pihak Polres Sukabumi Kota jeung pihak Pondok Pasantrén di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota, hususna dina ngajaga sakaligus ngaronjatkeun kaamanan jeung kaayeman di lingkungan Pondok Pasantrén di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota.

Salajuna dijelaskeun, danget ieu médsos geus dipibanda ku sakumna lapisan warga masarakat kaasup ku para santri. Tah kuayana éta hal téh, Kapolres Sukabumi Kota cumeluk sakaligus meredih ka para santri di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota, sangkan pinter jeung wijak dina ngagunakeun médsos, supaya teu nyebar hoax anu bisa nimbulkeun kaiburan di masarakat. Sabab saupama para santri teu wijak dina ngagunakeun médsos bisa ngabahayakeun, lantaran bisa nimbulkeun kana rupa-rupa hal anu teu diharepkeun ku sakumna pihak, hususna di lingkungan Pondok Pasantrén. Disagigireun ti éta, para santri ogé kudu ngaaktipkeun jeung ngagiatkeun sakaligus ngaronjatkeun deui Siskamling (Sistim Kaamanan Lingkungan) di lingkungan Pondok Pasantrénna masing-masing, pikeun ngajaga jeung ngungkulan rupa-rupa hal anu teu diharepkeun ku sakumna pihak.

Kapolres Sukabumi Kota ogé nandaskeun, yén Polres Sukabumi Kota katut Pamaréntah Kota Sukabumi sarta MUI (Majelis Ulama Indonésia) Kota Sukabumi, geus ngararancang baris ngabentuk Forum Rois jeung Roisah Kota Sukabumi, anu pancén jeung pungsina ngalaksanakeun diskusi sacara rutin satiap bulan, sarta ngabahas rupa-rupa masalah aktual anu muncul di masarakat.

Ěta rarancang Polres Sukabumi Kota katut Pamaréntah Kota Sukabumi sarta MUI Kota Sukabumi anu baris ngabentuk Forum Rois jeung Roisah Kota Sukabumi téh, kacida dibagéakeunnana sacara daria ku ratusan santri sarta rois jeung roisah Pondok Pesantren di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Lantaran éta rarancang téh kacida positip jeung gedé pisan mangpaatna pikeun para santri sarta rois jeung roisah Pondok Pasantrén di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota, hususna dina usaha mgawangun jeung ngawujudkeun Kota Sukabumi sabagé kota santri anu aman jeung ayem pikeun sakumna warga masarakat.