WALI KOTA SUKABUMI GEUS NGALAYAD FAJAR ILHAM

Reporter : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M. dibarengan ku Asistén Paékonomian jeung Pangwangunan Setda Kota Sukabumi, H. Dédén Soléhudin, S.Ag., M.M. katut Kapala Bagian Administrasi Kesra (Kesejahtraan Rahayat) Setda Kota Sukabumi, Drs. H. Dédé Nurdin, S.IP., M.Ag., dina tanggal 1 Maret 2018, geus ngalayad sala saurang palajar Kelas 9 MTs 2 Citamiang Kota Sukabumi, Fajar Ilham umur 15 taun, warga Jalan Pemuda, Gang Hikmat, RT 05 RW 02 Kalurahan Citamiang, Kacamatan Citamiang, Kota Sukabumi, anu tilar dunya alatan titeuleum di Wahangan Cisuda, Kampung Cipeujeuh, Kalurahan Baros, Kacamatan Baros, Kota Sukabumi, cindekna dina tanggal 22 Pébruari 2018 anu geus kaliwat, pukul 11.00 WIB, basa ngojay jeung luncat ti sisi wahangan pikeun dipoto ku babaturannana, saréngséna miluan try out mapag UN (Ujian Nasional) di madrasahna.

Dina kasempetan éta, Wali Kota Sukabumi kalayan asmana pribadi katut kulawarga sarta Kapala Daérah jeung Pamaréntah Kota Sukabumi, milu béla sungkawa, ku tilar dunyana Fajar Ilham, sakaligus manjatkeun doa ka Nu Maha Kawasa, sangkan arwah almarhum salawasna meunang rohmat jeung maghfiroh, ditarima iman islamna, sarta ditempatkeun di tempat anu diridoan ku Alloh Azza Wa Jalla. Kitu deui sakumna kulawarga jeung dulur-dulurna anu ditinggalkeunnana, salawasna dibéré kakuatan jeung katabahan, sarta kasobaran lahir jeung batin, dina narima takdir ti Illahi Robby ieu.

Salian ti éta, Wali Kota Sukabumi masrahkeun santunan ka biangna almarhum Fajar Ilham, ti Pamaréntah Kota Sukabumi. Ngan éta santunan anu dipasrahkeun téh, numutkeun Wali Kota Sukabumi ulah ditingali ajénna atawa gedé-leutikna, tapi anu kudu ditingali téh nya éta wujud nyata pahatian jeung kapadulian Pamaréntah Kota Sukabumi ka almarhum Fajar Ilham katut sakumna kulawarga sarta dulur-dulurna anu ditinggalkeunnana. Salajuna Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, éta santunan téh sangkan dimangpaatkeun sahadé-hadéna ku kulawarga katut dulur-dulurna almarhum Fajar Ilham, supaya aya paédahna pikeun almarhum Fajar Ilham.

Sedengkeun biangna almarhum Fajar Ilham, kalayan asmana pribadi katut kulawarga sarta dulur-dulurna almarhum Fajar Ilham, ngahaturkeun nuhun anu sagedé-gedéna ka Pamaréntah Kota Sukabumi, hususna ka Wali Kota Sukabumi katut rombongan, anu geus luntur galih rurumpaheun ngalayad jeung ngadoa sarta méré santunan ka almarhum Fajar Ilham.

Disagigireun ti éta, biangna almarhum Fajar Ilham ngaharepkeun, sangkan kahadéan Wali Kota Sukabumi katut rombongan anu geus luntur galih rurumpaheun ngalayad jeung ngadoa sarta méré santunan ka almarhum Fajar Ilham téh, salawasna dijadikeun leuit amal soléh sarta meunang pahala jeung balesan manglipet-lipet ti Nu Maha Kawasa.