KALURAHAN KEBONJATI GEUS NGABENTUK PAGUYUBAN MITRA KALURAHAN KEBONJATI

Reporter : ENDANG SUMARDI

Kalurahan Kebonjati, Kacamatan Cikolé, Kota Sukabumi, geus ngabentuk Paguyuban Mitra Kalurahan Kebonjati. Lurah Kebonjati, Fajar Nugraha, S.T. ngaharepkeun, ku geus dibentukna Paguyuban Mitra Kalurahan Kebonjati téh, bisa ngabantu Aparat Kalurahan Kebonjati, hususna dina nepikeun sagala rupa program jeung béwara ka warga masarakat Kalurahan Kebonjati jeung ti warga masarakat ka Kalurahan Kebonjati sacara gancang jeung bener.

Saterusna dijelaskeun, sok sanajan Paguyuban Mitra Kalurahan Kebonjati ieu téh ngan saukur ngagunakan waragad swadaya murni ti para anggota, tapi bisa ngalaksanakeun tugas, peran jeung pungsina dina nyalagarakeun sagala rupa program, sarta bisa ngaronjatkeun deui budaya gotong royong jeung sabilulungannana warga masarakat di Kalurahan Kebonjati.

Tah kulantaran kitu, Lurah Kebonjati kalayan asmana pribadi katut sakumna Aparat Kalurahan Kebonjati, ngahaturkeun nuhun jeung pangajén anu saluhur-luhurna ka sakumna réngréngan Paguyuban Mitra Kalurahan Kebonjati, anu geus usaha satékah polah jeung bisa ngabantu Aparat Kalurahan Kebonjati, hususna dina nepikeun sagala rupa program jeung béwara ka warga masarakat Kalurahan Kebonjati jeung sabalikna, nya eta ti warga masarakat ka Kalurahan Kebonjati.

Sedengkeun Pupuhu Paguyuban Mitra Kalurahan Kebonjati, Irwan Sugiana ngajelaskeun, maksud jeung tujuan dibentukna ieu paguyuban téh, nya éta pikeun ngabantu Aparat Kalurahan Kebonjati, hususna dina nepikeun sagala rupa program jeung béwara ti Kalurahan Kebonjati ka warga masarakat sarta ti warga masarakat ka Kalurahan Kebonjati, anu sifatna administratip jeung koordinasi.

Salian ti éta, ogé ngabogaan pungsi pikeun ngadayakeun jeung ngaronjatkeun kinerja para Ketua RW jeung RT di Kalurahan Kebonjati, hususna dina méré jeung ngaronjatkeun palayanan ka warga masarakat di lelewekna masing-masing. Salajuna dijelaskeun, saupama aya masalah di satiap RW jeung RT, baris sagancangna silih koordinasi, pikeun babarengan néangan solusi atawa jalan kaluarna anu hadé, sakaligus ngaréngsékeun éta masalah.

Leuwih jauh dijelaskeun, Paguyuban Mitra Kalurahan Kebonjati téh dibentuk dina ahir taun 2017, sarta nepi ka danget ieu téh masih kénéh ngararancang sagala rupa program anu baris dilaksanakeun dina taun 2018 ieu. Diantarana ngabentuk badan usaha jeung tabungan warga masarakat dina widang ékonomi, pikeun ngaronjatkeun kasajahtraan warga masarakat. Lantaran di Kalurahan Kebonjati téh réa indusri imahan, diantarana olahan jahé jeung moci.

Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, jumlah KK (Kapala Kulawarga) di Kalurahan Kebonjati téh, dina danget ieu ngahontal 2.400 KK leuwih. Tah kusabab kitu, saupama satiap KK nabung Rp. 10 rébu tiap bulan, dina saban bulanna baris ngumpul tabungan warga masarakat anu gedéna ngahontal Rp. 24 juta leuwih, sarta bisa dikalola jeung dimangpaatkeun pikeun usaha babarengan.